ΣτΕ 2934/2012 Τμ. Ε΄ [Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων - Μεταβολή θέσεως υδροληψίας μονάδας ιχθυοτροφείου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2012, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Με τις διατάξεις του Ν 1739/1987 καθιερώθηκε νέο σύστημα ορθολογικής διαχειρίσεως των υδατικών πόρων της χώρας και ελέγχου από το κράτος της χρήσεως των υδάτων, με την πρόβλεψη, ως καθολικού μέτρου, της ανάγκης λήψεως από τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα αδειών για κάθε χρήση ύδατος, στις οποίες καθορίζονται λεπτομερώς οι όροι της χρήσεως, καθώς και για την εκτέλεση κάθε έργου υδροληψίας. Ο νόμος προνοεί για τον περιορισμό της χρήσεως του ύδατος στο ανώτατο όριο των πραγματικών αναγκών του δικαιούχου, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως, ώστε το υπόλοιπο να διατηρείται σε εφεδρεία για την απόδοσή του σε άλλο πρόσωπο για την ίδια ή άλλη χρήση. Καταργήθηκε επομένως το προϋφιστάμενο σύστημα του άρθ. 1 ΑΝ 439/1945, το οποίο προέβλεπε ελεύθερη χρήση των υδάτων από τους ενδιαφερομένους, άνευ λήψεως ειδικής αδείας, με δυνατότητα μόνο να τίθενται γενικοί περιορισμοί, με κοινές υπουργικές αποφάσεις στην ανόρυξη φρεάτων και την άντληση υπογείων υδάτων. Η Διοίκηση οφείλει να εξετάζει και να βεβαιώνει τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων πριν τη χορήγηση σχετικών αδειών, ελέγχοντας την πληρότητα και ακρίβεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Τυχόν αλλαγή της θέσεως υδροληψίας μονάδας ιχθυοτροφείου επιβάλλει έκδοση νέας αδείας χρήσεως νερού.Πρόεδρος: N. Ρόζος, Προεδρεύων Σύμβουλος της Επικρατείας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.