ΣτΕ 2850/2012 Τμ. Α΄ [Αρχαιολογικός χώρος Κορρησίας Κέας - Προστασία ιδιοκτησίας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2012, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι κατ΄ άρθ. 24 Συντ. περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος τα μνημεία χώρου δύνανται να έχουν ευρύτερο περιεχόμενο από τους γενικούς περιορισμούς της ιδιοκτησίας του άρθ. 17 Συντ. και δημιουργούν υποχρέωση αποζημίωσης του θιγομένου ιδιοκτήτη, εφ΄ όσον δεσμεύουν ουσιωδώς την ιδιοκτησία κατά τον προορισμό της χάριν προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Αν δεν υφίσταται σχετική νομοθετική ρύθμιση, γεννάται ευθεία από το Σύνταγμα υποχρέωση της Διοίκησης να εξασφαλίσει διηνεκώς την προστασία του μνημείου και παράλληλα, να αποζημιώσει τον πληττόμενο ιδιοκτήτη, η σχετική δε αξίωση για αποζημίωση γεννάται από την πάροδο ευλόγου χρόνου από την επιβολή του επαχθούς μέτρου, εφ΄ όσον ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης επιδιώξει με αίτησή του προς τη Διοίκηση ή ευθέως από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο την αποκατάσταση της ζημίας, που έχει υποστεί. Για τον προσδιορισμό του ύψους της αποζημίωσης, η οποία αποτελεί τμήμα μόνο της πλήρους αξίας του ακινήτου, λαμβάνονται υπ΄ όψη ιδίως ο προορισμός του ακινήτου, η δυνατότητα εκμετάλλευσής του, οι νόμιμοι περιορισμοί δόμησης κατά τον χρόνο κτήσης του και επιβολής των ενδίκων περιορισμών, η τυχόν προηγουμένως και ρητώς εκφρασθείσα ή προκύπτουσα κατά τρόπο συγκεκριμένο βούληση του κυρίου για εκμετάλλευση του ακινήτου κατά ορισμένο τρόπο, δυναμένη να συναχθεί και από τη χρήση του ακινήτου κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, καθώς και η συμπεριφορά της Διοίκησης έναντι του κυρίου του ακινήτου. Εμπράγματα δικαιώματα, όπως η κυριότητα, προστατεύονται στο πλαίσιο του προορισμού του ακινήτου, ο οποίος περιλαμβάνει το φάσμα των επιτρεπτών χρήσεών του, που καθορίζονται από συνταγματικές διατάξεις ή από τον νομοθέτη ή κατ΄ εξουσιοδότησή του από την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση. Τα εκτός οικιστικών περιοχών ακίνητα, εφ΄ όσον δεν προστατεύονται πληρέστερα, όπως τα δάση ή οι αρχαιολογικοί χώροι, προορίζονται κατ΄ αρχήν για γεωργική ή άλλη σχετική εκμετάλλευση, είναι δε δυνατόν να δομηθούν, υπό αυστηρότερες προϋποθέσεις σε σχέση με τις προϋποθέσεις δόμησης εντός οικιστικών περιοχών. Το τελευταίο αυτό στοιχείο επηρεάζει ουσιωδώς μειωτικά την αξία τους. Η θεμιτή επιδίωξη της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος με επιβολή περιορισμών στη χρήση των ακινήτων δεν απαλλάσσει το Κράτος από την υποχρέωσή του να αποζημιώσει τον θιγόμενο ιδιοκτήτη, το ακίνητο του οποίου κατά τον χρόνο κτήσης του δεν υπέκειτο στους περιορισμούς αυτούς, για την ουσιώδη και υπερβαίνουσα το εκάστοτε προσήκον μέτρο στέρηση ορισμένων από τις νόμιμες χρήσεις, οι οποίες προβλέπονταν για το ακίνητο αυτό πριν την επιβολή των περιορισμών.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.