ΣτΕ 2102/2012 Τμ. Ε΄ [Ανάκληση ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων - Αίτηση άρσης - Προστασία ιδιοκτησίας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2012, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νομοθετικά δεν προβλέπεται αυτοδίκαιη ανάκληση ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων μετά την άπρακτη πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος από την κήρυξή τους. Και αυτές όμως οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, εφ΄ όσον μετά την κήρυξή τους διατηρούνται χωρίς να πραγματοποιείται η συντέλεσή τους επί μακρό χρονικό διάστημα, το οποίο υπερβαίνει τα κατά την κρίση του αρμοδίου δικαστηρίου εύλογα όρια, αποτελούν νομικό και οικονομικό βάρος της ιδιοκτησίας, το οποίο είναι αντίθετο προς τη συνταγματική προστασία της. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως και στις περιπτώσεις ρυμοτομικού βάρους, το οποίο συνεπάγεται ο χαρακτηρισμός ακινήτου ως χώρου κοινωφελών χρήσεων, ανακύπτει υποχρέωση της Διοίκησης να άρει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ή το ρυμοτομικό βάρος, η υποχρέωση δε αυτή δεν αναιρείται από το γεγονός, ότι για την άρση απαιτείται ροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, για την οποία ο νόμος προβλέπει τήρηση ορισμένων διατυπώσεων, διότι η τροποποίηση, με σκοπό την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή άλλου ρυμοτομικού βάρους, είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση. Επί ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων δεν εφαρμόζονται οι κατ΄ άρθ. 11 παρ. 2 και 4 ΚΑΑΑ χρονικές προϋποθέσεις και η διοικητική διαδικασία, βάσει των οποίων δημιουργείται εκ του νόμου υποχρέωση της Διοικήσεως να άρει μη συντελεσθείσα απαλλοτρίωση. Η υποχρέωση αυτή προκύπτει ευθέως εκ του Συντάγματος και οι χρονικές της προϋποθέσεις κρίνονται από το αρμόδιο δικαστήριο κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτέρων συνθηκών κάθε περίπτωσης, η υποβολή δε αιτήσεως στη Διοίκηση για άρση ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως συνεπάγεται εφαρμογή των γενικών διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας περί συντελέσεως της παράλειψης οφειλομένης ενεργείας καθώς και περί παθητικής νομιμοποιήσεως, μη εφαρμοζόμενης επί των απαλλοτριώσεων αυτών της διατάξεως του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 4 άρθ. 11 ΚΑΑΑ. Αίτηση άρσης ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως επιτρεπτώς υποβάλλεται όχι μόνο στον Υπουργό ΠΕΚΑ, αλλά και σε κάθε όργανο της κρατικής Διοίκησης, κεντρικής ή περιφερειακής ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο οποίο έχουν ανατεθεί αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες σε θέματα έγκρισης και τροποποίησης πολεοδομικών σχεδίων ή έστω και γνωμοδοτικού χαρακτήρα αρμοδιότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας της σχετικής πολεοδομικής ρύθμισης. Εάν δε η αρχή, στην οποία υποβάλλεται το αίτημα, δεν έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά το Σύνταγμα και τον νόμο αρμοδιότητα τροποποιήσεως πολεοδομικού σχεδίου, όπως οι ΟΤΑ πριν την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, οφείλει να διαβιβάσει περαιτέρω τη σχετική αίτηση στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, δεν συντελείται όμως σιωπηρά άρνηση της αρχής αυτής να άρει την απαλλοτρίωση με την πάροδο απράκτου τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.