Απόφ. ΓΓρΑποκΔιοίκ Μακεδονίας - Θράκης 50020, 49830, 49320, 48937/22.6.2012 (ΦΕΚ ΑΑΠ 231/26.6.2012) [Αυτοδίκαιη άρση απαλλοτριώσεως - Αποζημίωση - Επανεπιβολή]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2012, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Με μόνη τη δημοσίευση της δικαστικής αποφάσεως, με την οποία βεβαιώνεται αυτοδίκαιη άρση απαλλοτριώσεως ή ρυμοτομικού βάρους, το ακίνητο δεν καθίσταται οικοδομήσιμο, αλλά μέχρι την ολοκλήρωση της τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως ή της πολεοδομικής μελέτης, παραμένει πολεοδομικώς αρρύθμιστο. Η σχετική κρίση περί της δυνατότητας ή μη αποζημιώσεως των θιγομένων ιδιοκτητών για τη συντέλεση της απαλλοτριώσεως, με την οποία συναρτάται η δυνατότητα επανεπιβολής της απαλλοτριώσεως, πρέπει να είναι νομίμως και ειδικώς αιτιολογημένη. Υπουργική απόφαση, η οποία ακυρώνει απόφαση Νομάρχη δημοσιευτέα εκ του νόμου ή εκ του Συντάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι ομοίως και αυτή δημοσιευτέα κατά τον αυτό τρόπο, η δε δημοσίευσή της πρέπει να γίνει μέσα στην εξηκονθήμερη προθεσμία για την ενάσκηση της υπουργικής αρμοδιότητας, άλλως ο Υπουργός στερείται πλέον χρονικής αρμοδιότητος να αποφανθεί επί της συναφούς προσφυγής.Εξέταση προσφυγής της … κατοίκου Θεσσαλονίκης οδός … κατά της υπ΄ αριθ. 61052/2605/30.3.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ ΑΑΠ 119/10.4.2012) Έχοντας υπ΄ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθ. 227 και 238 Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», β) του ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ Α΄ 235/27.12.2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης», γ) την υπ΄ αριθ. 684/2011 (ΦΕΚ Β΄ 88/31.1.2011) απόφαση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.