ΑΠ 67/2012 Τμ. Β2 Πολιτικό [Βεβαίωση αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2012, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Από την εισαγωγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αρμόδιο καθ΄ ύλην δικαστήριο για την εκδίκαση διαφορών από τη βεβαίωση με πρωτόκολλο της αποζημίωσης, που οφείλει στο Δημόσιο εκείνος, ο οποίος καρπώνεται ή κάνει χρήση αυθαίρετα δημοσίου κτήματος, είναι το μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, στο πλαίσιο της οποίας αρκεί πιθανολόγηση των ισχυρισμών, εφ΄ όσον τούτο δεν αποκλείεται στη συγκεκριμένη περίπτωση από άλλη διάταξη νόμου. Η απόφαση αυτή υπόκειται στα ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης, χωρίς εμπόδιο από τη διάταξη του άρθ. 699 του ιδίου Κώδικα, αφού δεν πρόκειται στην περίπτωση αυτή για λήψη ασφαλιστικού μέτρου, αλλά για παροχή οριστικής δικαστικής προστασίας, απλώς δε για την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και λόγω της φύσεως των σχετικών υποθέσεων, η εκδίκασή τους γίνεται κατά τη διαδικασία των άρθ. 686 επ. ΚΠολΔ. Ο προσδιορισμός του ύψους της ως άνω αποζημιώσεως, ως ανήκων στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, δεν υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο, ως κρίση περί τα πράγματα, όμως η απόφαση ελέγχεται αναιρετικά, αν έχει υποπέσει στην κατά τον αριθ. 19 άρθ. 559 ΚΠολΔ πλημμέλεια. Ορθώς επεβλήθη αποζημίωση σε βάρος της ανακόπτουσας με το προσβαλλόμενο πρωτόκολλο για αυθαίρετη χρήση αιγιαλού, εφ΄ όσον από την αυθαίρετη αυτή χρήση η ανακόπτουσα καθίσταται αδικαιολογήτως πλουσιότερη, διότι εξοικονομεί δαπάνη, που θα κατέβαλλε ως μίσθωμα σε τρίτο εκμισθωτή της, για τη χρησιμοποίηση της έκτασης αυτής και ως εκ τούτου, η τελευταία οφείλει αντίστοιχη χρηματική αποζημίωση στο καθ΄ ου ελληνικό Δημόσιο, για το χρονικό διάστημα, που πραγματικά χρησιμοποιούσε την έκταση αυτή. Η αποζημίωση όμως που επιβλήθηκε κρίνεται υπερβολική, αφού δεν δικαιολογείται από κανένα από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία, εν όψει του ότι για ομοειδείς επιχειρήσεις στην ίδια περιοχή, οι αποζημιώσεις, που έχουν καθοριστεί με αποφάσεις των οικείων δικαστηρίων είναι πολύ μικρότερες.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.