Ευρετήρια (Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2012)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2012, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΝΠ της 31.10.2012. Τροποποίηση παρ. 16 άρθ. 49 Ν 4030/2011. Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών κ.λπ. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 627.

ΑΙΓΙΑΛΟΣ

Δημιουργία αιγιαλού. Παλαιός αιγιαλός. Κυριότητα Δημοσίου. ΑΠ 566/2012,

σελ. 725.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Πράξη έγκρισης ΓΠΣ. Προθεσμία αιτήσεως ακυρώσεως. ΣτΕ 1726/2012,

σελ. 739.

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΠΝΠ της 31.10.2012. Τροποποίηση παρ. 16 άρθ. 49 Ν 4030/2011. Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών κ.λπ. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 627.

Τεκμήριο ωφέλειας παροδίων ιδιοκτητών άρθ. 1 Ν 653/1977. ΕΣΔΑ. ΑΠ 534/2012,

σελ. 759.

Καταλληλότητα οικοπέδων. Τακτοποίηση λόγω ρυμοτομικής μεταβολής. ΣτΕ 1727/2012,

σελ. 762.

Απόσταση Δ. Νομιμότητα προϋφισταμένης κατασκευής σε ενιαίο οικόπεδο. ΣτΕ 723/2012,

σελ. 768.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Υποχρέωση άρσεως. Προστασία ιδιοκτησίας. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 1815/2012,

σελ. 750.

Απαλλοτριώσεις κατά το Σύνταγμα 1927. Υποχρέωση άρσεως. Αποζημίωση. ΣτΕ 1477/2012,

σελ. 753.

Τμηματική συντέλεση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Ιδιοκτησία. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 980/2012,

σελ. 755.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Υποβάθμιση και ρύπανση λίμνης Κορώνειας. Παράβαση κράτους μέλους. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Δίκτυο αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων. ΔΕΕ C-517/2011 απόφ. της 7.2.2013,

σελ. 780.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Τμηματική επέκταση οικισμού. Αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού. ΣτΕ 1742/2012,

σελ. 740.

Υποχρέωση άρσης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Προστασία ιδιοκτησίας. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 1815/2012,

σελ. 750.

Τμηματική συντέλεση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Ιδιοκτησία. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 980/2012,

σελ. 755.

Προϋποθέσεις επιβολής απαγόρευσης εργασιών δόμησης. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 632/2012,

σελ. 771.

Άδεια κατοχής αρχαίων. Κατάσχεση και δήμευση κίβδηλων αντικειμένων. Ποινική δίωξη. Ενημέρωση Δ/νσης Τεκμηριώσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών. ΓνωμΝΣΚ 385/2012,

σελ. 775.

ΑΡΧΑΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κοινοχρησία. Αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητες (vetustas). ΕφΑθ 1708/2012,

σελ. 748.

Άδεια κατοχής αρχαίων. Κατάσχεση και δήμευση κίβδηλων αντικειμένων. Ποινική δίωξη. Ενημέρωση Δ/νσης Τεκμηριώσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών. ΓνωμΝΣΚ 385/2012,

σελ. 775.

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση της φυτικής ποικιλότητας. Σκέψεις και προτάσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα διοικητικής οργάνωσης των ελληνικών Τραπεζών Σπόρων (Seed Banks). Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Ε.-Α. Μαριά, Χ. Φουρναράκη, Κ. Θάνος,

σελ. 628.

ΒΙΟΤΟΠΟΙ

Διεθνής Συμφωνία για την Προστασία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οικοσυστήματος των Πρεσπών (2010): Η περιβαλλοντική προστασία ως αυτοσκοπός και συμβολή για προώθηση των διεθνών σχέσεων στα Βαλκάνια. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Γ. Σαμιώτης,

σελ. 663.

ΒΥΘΟΣ

Η περιβαλλοντική διάσταση των συμβάσεων εξερεύνησης των πόρων του διεθνούς βυθού. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Δ. Μυλωνόπουλος, Π. Μοίρα,

σελ. 681.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΓΠΣ)

Πράξη έγκρισης ΓΠΣ. Προθεσμία αιτήσεως ακυρώσεως. ΣτΕ 1726/2012,

σελ. 739.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ)

Απόσταση Δ. Νομιμότητα προϋφισταμένης κατασκευής σε ενιαίο οικόπεδο. ΣτΕ 723/2012,

σελ. 768.

ΔΑΣΗ - ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Έννοια δάσους. Αντισυνταγματικότητα νέου άρθ. 3 Ν 998/1971 και νέας παρ. 3 άρθ. 15 Ν 1734/1987. ΣτΕ Ολ 32/2013,

σελ. 690.

Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ). Επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις σε αναδασωτέα έκταση. ΣτΕ Ολ 2499/2012 (παρατ. Ν. Χολόγκιτας),

σελ. 695.

Οικιστική αξιοποίηση δασικών εκτάσεων. Προστασία ιδιοκτησίας. Σύνταγμα. ΣτΕ 1058/2012,

σελ. 697.

Απαγόρευση μεταβίβασης ιδιωτικών δασών καταστραφέντων από πυρκαϊά. Πιστοποιητικό δασικής αρχής. ΣτΕ 981/2012,

σελ. 700.

Επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε αναδασωτέα έκταση. Σύνταγμα. ΣτΕ 879/2012,

σελ. 701.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Η διεθνής θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων ραδιενεργών υλικών και το ελλιπές νομικό καθεστώς ευθύνης, αποζημίωσης και ασφαλιστικής κάλυψης. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Μ. Παζαρζής,

σελ. 651.

Διεθνής Συμφωνία για την Προστασία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οικοσυστήματος των Πρεσπών (2010): Η περιβαλλοντική προστασία ως αυτοσκοπός και συμβολή για προώθηση των διεθνών σχέσεων στα Βαλκάνια. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Γ. Σαμιώτης,

σελ. 663.

Η περιβαλλοντική διάσταση των συμβάσεων εξερεύνησης των πόρων του διεθνούς βυθού. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Δ. Μυλωνόπουλος, Π. Μοίρα,

σελ. 681.

ΔΙΚΑΙΟ ΕΕ

Υποβάθμιση και ρύπανση λίμνης Κορώνειας. Παράβαση κράτους μέλους. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Δίκτυο αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων. ΔΕΕ C-517/2011 απόφ. της 7.2.2013,

σελ. 780.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθμών. Ελάχιστες αποστάσεις. Δικαιοδοσία. ΣτΕ 1057/2012,

σελ. 720.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Αποθήκες πετρελαίου και ασφαλτικών γαλακτωμάτων. Παραχώρηση γης. ΣτΕ 1625/2012,

σελ. 713.

Αποθήκες πετρελαίου. Προέγκριση χωροθέτησης. Ανάκληση πράξεως. ΣτΕ 1624/2012,

σελ. 715.

Προϋποθέσεις έγκρισης και τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων. ΣτΕ 1737/2012,

σελ. 741.

ΔΟΜΗΣΗ

ΠΝΠ της 31.10.2012. Τροποποίηση παρ. 16 άρθ. 49 Ν 4030/2011. Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών κ.λπ. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 627.

Καταλληλότητα οικοπέδων. Τακτοποίηση λόγω ρυμοτομικής μεταβολής. ΣτΕ 1727/2012,

σελ. 762.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ). Επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις σε αναδασωτέα έκταση. ΣτΕ Ολ 2499/2012 (παρατ. Ν. Χολόγκιτας),

σελ. 695.

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων μονάδας εμφιαλωτηρίου νερού. ΜΠΕ. ΣτΕ 721/2012,

σελ. 706.

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Απαγόρευση καπνίσματος. ΣτΕ 4171/2012,

σελ. 707.

Απαγόρευση λειτουργίας ξενοδοχείων ημιδιαμονής. Αιτιολογία. ΣτΕ 1735/2012,

σελ. 711.

Αποθήκες πετρελαίου και ασφαλτικών γαλακτωμάτων. Παραχώρηση γης. ΣτΕ 1625/2012,

σελ. 713.

Αποθήκες πετρελαίου. Προέγκριση χωροθέτησης. Ανάκληση πράξεως. ΣτΕ 1624/2012,

σελ. 715.

Επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων. Προθεσμία ενδικοφανούς προσφυγής. ΣτΕ 586/2012,

σελ. 718.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθμών. Ελάχιστες αποστάσεις. Δικαιοδοσία. ΣτΕ 1057/2012,

σελ. 720.

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξίας για τις Υδατοκαλλιέργειες. Περιορισμοί άρθ. 7 εδάφ. ένατου. ΓνωμΝΣΚ 378/2012,

σελ. 776.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΕΠΟ)

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων μονάδας εμφιαλωτηρίου νερού. ΜΠΕ. ΣτΕ 721/2012,

σελ. 706.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ). Επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις σε αναδασωτέα έκταση. ΣτΕ Ολ 2499/2012 (παρατ. Ν. Χολόγκιτας),

σελ. 695.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθμών. Ελάχιστες αποστάσεις. Δικαιοδοσία. ΣτΕ 1057/2012,

σελ. 720.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

Η διεθνής θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων ραδιενεργών υλικών και το ελλιπές νομικό καθεστώς ευθύνης, αποζημίωσης και ασφαλιστικής κάλυψης. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Μ. Παζαρζής,

σελ. 651.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οικιστική αξιοποίηση δασικών εκτάσεων. Προστασία ιδιοκτησίας. Σύνταγμα. ΣτΕ 1058/2012,

σελ. 697.

Υποχρέωση άρσης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Προστασία ιδιοκτησίας. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 1815/2012,

σελ. 750.

Απαλλοτριώσεις κατά το Σύνταγμα 1927. Υποχρέωση άρσεως. Αποζημίωση. ΣτΕ 1477/2012,

σελ. 753.

Τμηματική συντέλεση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Ιδιοκτησία. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 980/2012,

σελ. 755.

Τεκμήριο ωφέλειας παροδίων ιδιοκτητών άρθ. 1 Ν 653/1977. ΕΣΔΑ. ΑΠ 534/2012,

σελ. 759.

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Απαγόρευση καπνίσματος. ΣτΕ 4171/2012,

σελ. 707.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Απαγόρευση καπνίσματος. ΣτΕ 4171/2012,

σελ. 707.

ΚΑΥΣΙΜΑ

Αποθήκες πετρελαίου και ασφαλτικών γαλακτωμάτων. Παραχώρηση γης. ΣτΕ 1625/2012,

σελ. 713.

Αποθήκες πετρελαίου. Προέγκριση χωροθέτησης. Ανάκληση πράξεως. ΣτΕ 1624/2012,

σελ. 715.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους οικισμού Φιλοθέης Ν. Αττικής. Δημιουργία ΚΧ από ιδιωτική βούληση. ΣτΕ 497/2013,

σελ. 742.

Κοινοχρησία. Αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητες (vetustas). ΕφΑθ 1708/2012,

σελ. 748.

ΛΙΜΝΕΣ

Διεθνής Συμφωνία για την Προστασία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οικοσυστήματος των Πρεσπών (2010): Η περιβαλλοντική προστασία ως αυτοσκοπός και συμβολή για προώθηση των διεθνών σχέσεων στα Βαλκάνια. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Γ. Σαμιώτης,

σελ. 663.

Υποβάθμιση και ρύπανση λίμνης Κορώνειας. Παράβαση κράτους μέλους. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Δίκτυο αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων. ΔΕΕ C-517/2011 απόφ. της 7.2.2013,

σελ. 780.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η διεθνής θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων ραδιενεργών υλικών και το ελλιπές νομικό καθεστώς ευθύνης, αποζημίωσης και ασφαλιστικής κάλυψης. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Μ. Παζαρζής,

σελ. 651.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΚ)

Βλ. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ)

ΝΗΣΙΑ

Καλντέρα Σαντορίνης. Ιδιοκτησία ελληνικού Δημοσίου. ΑΠ Ολ 1/2013,

σελ. 730.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Το οικολογικό σήμα ως εργαλείο της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ. Με αφορμή την επέκταση της απονομής του και στα τουριστικά καταλύματα. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Α. Γκιζάρη - Ξανθοπούλου,

σελ. 658.

Απαγόρευση λειτουργίας ξενοδοχείων ημιδιαμονής. Αιτιολογία. ΣτΕ 1735/2012,

σελ. 711.

ΟΔΟΙ - ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάνοιξη οδού Φραγκοκκλησιάς. Λύση σύνδεσης με Λεωφόρο Πεντέλης. ΣτΕ 1061/2012,

σελ. 729.

Τεκμήριο ωφέλειας παροδίων ιδιοκτητών άρθ. 1 Ν 653/1977. ΕΣΔΑ. ΑΠ 534/2012,

σελ. 759.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Τμηματική επέκταση οικισμού. Αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού. ΣτΕ 1742/2012,

σελ. 740.

Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους οικισμού Φιλοθέης Ν. Αττικής. Δημιουργία ΚΧ από ιδιωτική βούληση. ΣτΕ 497/2013,

σελ. 742.

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΝΠ της 31.10.2012. Τροποποίηση παρ. 16 άρθ. 49 Ν 4030/2011. Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών κ.λπ. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 627.

Συνέχιση οικοδομικών εργασιών μετά την ακύρωση οικοδομικής αδείας. ΣτΕ 1821/2012,

σελ. 761.

Καταλληλότητα οικοπέδων. Τακτοποίηση λόγω ρυμοτομικής μεταβολής. ΣτΕ 1727/2012,

σελ. 762.

Κατεδάφιση επικίνδυνου μέρους κτηρίου για τη δημιουργία σεισμικού αρμού. Παράλειψη Διοικήσεως. ΣτΕ 899/2012,

σελ. 764.

Απόσταση Δ. Νομιμότητα προϋφισταμένης κατασκευής σε ενιαίο οικόπεδο. ΣτΕ 723/2012,

σελ. 768.

Προϋποθέσεις επιβολής απαγόρευσης εργασιών δόμησης. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 632/2012,

σελ. 771.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΠΝΠ της 31.10.2012. Τροποποίηση παρ. 16 άρθ. 49 Ν 4030/2011. Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών κ.λπ. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 627.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ

Το οικολογικό σήμα ως εργαλείο της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ. Με αφορμή την επέκταση της απονομής του και στα τουριστικά καταλύματα. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Α. Γκιζάρη - Ξανθοπούλου,

σελ. 658.

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διεθνής Συμφωνία για την Προστασία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οικοσυστήματος των Πρεσπών (2010): Η περιβαλλοντική προστασία ως αυτοσκοπός και συμβολή για προώθηση των διεθνών σχέσεων στα Βαλκάνια. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Γ. Σαμιώτης,

σελ. 663.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΗΣ

Αποθήκες πετρελαίου και ασφαλτικών γαλακτωμάτων. Παραχώρηση γης. ΣτΕ 1625/2012,

σελ. 713.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Καλντέρα Σαντορίνης. Ιδιοκτησία ελληνικού Δημοσίου. ΑΠ Ολ 1/2013,

σελ. 730.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Άδεια κατοχής αρχαίων. Κατάσχεση και δήμευση κίβδηλων αντικειμένων. Ποινική δίωξη. Ενημέρωση Δ/νσης Τεκμηριώσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών. ΓνωμΝΣΚ 385/2012,

σελ. 775.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πράξη έγκρισης ΓΠΣ. Προθεσμία αιτήσεως ακυρώσεως. ΣτΕ 1726/2012,

σελ. 739.

Τμηματική επέκταση οικισμού. Αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού. ΣτΕ 1742/2012,

σελ. 740.

Προϋποθέσεις έγκρισης και τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων. ΣτΕ 1737/2012,

σελ. 741.

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

Αποθήκες πετρελαίου. Προέγκριση χωροθέτησης. Ανάκληση πράξεως. ΣτΕ 1624/2012,

σελ. 715.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων. Προθεσμία ενδικοφανούς προσφυγής. ΣτΕ 586/2012,

σελ. 718.

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η διεθνής θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων ραδιενεργών υλικών και το ελλιπές νομικό καθεστώς ευθύνης, αποζημίωσης και ασφαλιστικής κάλυψης. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Μ. Παζαρζής,

σελ. 651.

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ

Καταλληλότητα οικοπέδων. Τακτοποίηση λόγω ρυμοτομικής μεταβολής. ΣτΕ 1727/2012,

σελ. 762.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Έννοια δάσους. Αντισυνταγματικότητα νέου άρθ. 3 Ν 998/1971 και νέας παρ. 3 άρθ. 15 Ν 1734/1987. ΣτΕ Ολ 32/2013,

σελ. 690.

ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΣ

Τμηματική επέκταση οικισμού. Αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού. ΣτΕ 1742/2012,

σελ. 740.

Προϋποθέσεις έγκρισης και τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων. ΣτΕ 1737/2012,

σελ. 741.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το οικολογικό σήμα ως εργαλείο της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ. Με αφορμή την επέκταση της απονομής του και στα τουριστικά καταλύματα. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Α. Γκιζάρη - Ξανθοπούλου,

σελ. 658.

Επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων. Προθεσμία ενδικοφανούς προσφυγής. ΣτΕ 586/2012,

σελ. 718.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΠΟΡΩΝ

Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση της φυτικής ποικιλότητας. Σκέψεις και προτάσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα διοικητικής οργάνωσης των ελληνικών Τραπεζών Σπόρων (Seed Banks). Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Ε.-Α. Μαριά, Χ. Φουρναράκη, Κ. Θάνος,

σελ. 628.

ΥΔΑΤΑ - ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων. Έγκριση προγραμμάτων ανάπτυξης. ΣτΕ 1055/2012,

σελ. 703.

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων μονάδας εμφιαλωτηρίου νερού. ΜΠΕ. ΣτΕ 721/2012,

σελ. 706.

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξίας για τις Υδατοκαλλιέργειες. Περιορισμοί άρθ. 7 εδάφ. ένατου. ΓνωμΝΣΚ 378/2012,

σελ. 776.

ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση της φυτικής ποικιλότητας. Σκέψεις και προτάσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα διοικητικής οργάνωσης των ελληνικών Τραπεζών Σπόρων (Seed Banks). Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Ε.-Α. Μαριά, Χ. Φουρναράκη, Κ. Θάνος,

σελ. 628.