ΣτΕ 1058/2012 Τμ. Ε΄ [Οικιστική αξιοποίηση δασικών εκτάσεων - Ιδιοκτησία - Σύνταγμα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2012, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Με τη διάταξη του άρθ. 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, που περιλαμβάνει όχι μόνο τα εμπράγματα, αλλά όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα νομίμως κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα. Ναι μεν δεν αποκλείεται στέρηση της ιδιοκτησίας για λόγους δημόσιας ωφέλειας, αλλά με τους όρους που προβλέπονται στον νόμο και απορρέουν από τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου, επιτρέπεται δε επιβολή περιορισμών στη χρήση περιουσιακών αγαθών για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι δυνατότητες όμως αυτές πρέπει να ασκούνται εν όψει της γενικής αρχής του σεβασμού των περιουσιακού χαρακτήρα δικαιωμάτων και των οικονομικών συμφερόντων. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 50 Ν 998/1979, κατά το μέρος που προβλέπουν δυνατότητα οικιστικής ανάπτυξης δασικών εκτάσεων, αντίκεινται στη διάταξη του άρθ. 24 Συντ., συνεπώς, τυχόν άρνηση της Διοικήσεως να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για οικιστική αξιοποίηση της επίμαχης δασικής έκτασης δεν συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθ. 50 Ν 998/1979, με την οποία προβλέπεται δυνατότητα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δασών και δασικών εκτάσεων που ανήκουν σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή ανταλλαγής τους με εκτάσεις του Δημοσίου, που περιλαμβάνονται σε οικιστική περιοχή, αν τα δάση και οι δασικές αυτές εκτάσεις δεν είναι δυνατόν να πολεοδομηθούν, δεν έρχεται σε αντίθεση προς τις απαγορεύσεις του άρθ. 24 Συντ., μόνον όμως καθ΄ ο μέρος αφορά εκτάσεις, ως προς τις οποίες ο συνεταιρισμός είχε αποκτήσει ιδιοκτησιακό δικαίωμα με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή είτε δι΄ αγοράς είτε διά παραχωρήσεως ή ανταλλαγής, προ της ενάρξεως ισχύος του Συντάγματος 1975, δεδομένου ότι κατά τις διατάξεις του Συντάγματος αυτού, δεν είναι θεμιτή η απόκτηση δασών και δασικών εκτάσεων με σκοπό την οικιστική τους αξιοποίηση. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και δημιουργεί υποχρέωση της Διοίκησης για ανταλλαγή ή απαλλοτρίωση μόνο σε περίπτωση που έχει εγκριθεί η οικιστική αξιοποίηση με πράξεις των πολεοδομικών αρχών πριν την έναρξη ισχύος του Ν 998/1979. Σε περίπτωση ανταλλαγής η παραχωρούμενη στον συνεταιρισμό δημόσια έκταση πρέπει να είναι ίσης αξίας με την ανταλλασσομένη, μεταξύ δε των στοιχείων που λαμβάνονται υπ΄ όψη από τη Διοίκηση για τον προσδιορισμό της αξίας της εκτάσεως του συνεταιρισμού πρέπει να είναι και ο δασικός χαρακτήρας της (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.