ΣτΕ 586/2012 Τμ. Ε΄ [Επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων - Προθεσμία ενδικοφανούς προσφυγής]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2012, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων σε συγκρότημα με δυναμικότητα έως και 20 δωματίων ή ενοικιαζομένων επιπλωμένων δίχωρων ή τρίχωρων διαμερισμάτων σε συγκρότημα με δυναμικότητα έως και 25 δωματίων, είχαν τη δυνατότητα, εφ΄ όσον διέθεταν ειδικό σήμα λειτουργίας μέχρι και την 28.9.1999, να το διατηρήσουν κατ΄ εξαίρεση χωρίς να καταταγούν σε κατηγορίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παρ. ΙΑ άρθ. 2 Ν 2160/1993, εφ΄ όσον οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν σχετική αίτηση εμπροθέσμως, ήτοι πριν την 30.4.2003 στην αρμόδια Δ/νση Τουρισμού της Περιφέρειας και υπό τον όρο ότι εντός ευλόγου χρόνου από την εμπρόθεσμη υποβολή της αιτήσεως θα κατέθεταν πλήρη φάκελο με δικαιολογητικά, που θα απεδείκνυαν τη συνδρομή των προϋποθέσεων του εδαφ. δ΄ της ιδίας διατάξεως, ήτοι τη δημιουργία: χώρου υποδοχής πελατών τουλάχιστον 15 τ.μ. με ελάχιστη διάσταση 3.00 μ. αυξανόμενο κατά 1,5 τ.μ. για κάθε επιπλέον δωμάτιο πέραν των 16, δύο κοινοχρήστων WC, χώρου φύλαξης αποσκευών και λινοθήκης ιματισμού. Από την ίδια διάταξη, η οποία χρησιμοποιεί τον όρο «δημιουργία» χώρου υποδοχής πελατών, συνάγεται ότι η κατάθεση του εν λόγω φακέλου μπορούσε να γίνει και μετά την ημερομηνία της 30.4.2003. Σε περίπτωση που ο αιτών επιλέξει ν΄ ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή εκτός της προθεσμίας, που προβλέπουν οι διατάξεις για την άσκησή της, αλλά πάντως εντός ευλόγου χρόνου, αίρεται το εκπρόθεσμο της άσκησης της προσφυγής αυτής, η δε προσφυγή αυτή πρέπει να λογισθεί από το όργανο, το οποίο επιλαμβάνεται αυτής ως εμπροθέσμως ασκηθείσα και η υπόθεση να εξεταστεί στην ουσία της.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.