ΣτΕ 899/2012 Τμ. Ε΄ [Κατεδάφιση επικίνδυνου μέρους κτηρίου για τη δημιουργία σεισμικού αρμού - Παράλειψη Διοικήσεως]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2012, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σε περίπτωση που σε ανεγειρόμενη ή ανεγερθείσα οικοδομή δεν τηρείται σε σχέση με γειτονική της οικοδομή ο προβλεπόμενος ως υποχρεωτικός από τις διατάξεις του άρθ. 5 Κτιριοδομικού Κανονισμού και 4.17.2 Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού σεισμικός αρμός πλήρους διαχωρισμού, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων περί αυθαιρέτων κατασκευών, συντάσσει την κατ΄ άρθ. 425 ΚΒΠΝ έκθεση, με την οποία καθορίζονται το είδος του κινδύνου ως προερχόμενου από την παράβαση των ανωτέρω διατάξεων καθώς και το εφαρμοστέο για την άρση του μέτρο, το οποίο δεν μπορεί να είναι άλλο από την κατεδάφιση του επικίνδυνου μέρους του κτιρίου για τη δημιουργία αρμού νομίμου πλάτους. Αν ο ιδιοκτήτης δεν πραγματοποιήσει εμπρόθεσμα την εφαρμογή του υποδεικνυόμενου από την έκθεση μέτρου, σύμφωνα με τους όρους που έχει τάξει η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία με την έκθεση, τότε η εν λόγω πολεοδομική υπηρεσία προβαίνει στην άρση του κινδύνου χωρίς ν΄ απαιτείται προς τούτο ειδική διατύπωση. Με τη σύνταξη της ανωτέρω έκθεσης και των αναθεωρητικών της (δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας) κατ΄ άρθ. 426, η Διοίκηση έχει προβεί στη ρύθμιση του ζητήματος της επικινδυνότητας της οικοδομής και των ληπτέων μέτρων αποσόβησης του κινδύνου, με την έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης. Η μη κατεδάφιση του επικίνδυνου μέρους του κτιρίου προς αποκατάσταση του νομίμου πλάτους του αρμού από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη του κτιρίου προς την υποχρέωση αποκατάστασης εντός της προθεσμίας που τάχθηκε από την έκθεση, ανάγεται στο στάδιο εκτέλεσης της ανωτέρω εκτελεστής διοικητικής πράξης και δεν συνιστά παράλειψη υποκείμενη σε αίτηση ακυρώσεως, είναι δε διάφορο το ζήτημα της ευθύνης του Δημοσίου για την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας προέλθει από την παράλειψή του να πραγματοποιήσει την υλική αυτή ενέργεια (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.