Τεύχος 1/2013, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Καράκωστας, Γ. Σιούτη, Σ. Φλογαΐτης
Επιμέλεια Ύλης: Στ. Χριστοφορίδου
Διεύθυνση Σύνταξης: Γ. Γιαννακούρου
Επιμέλεια Έκδοσης: Λ. Καρατζά
ISSN: 1108-2747
Έτη: 25
Τεύχη: 98
Άρθρα: 4369

Α΄ ΑΡΘΡΑ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Β΄ ΘΕΜΑΤΑ

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

Δάση - Δασικές εκτάσεις
Θήρα - Θηραματοπονία
Μεταλλεία - Λατομεία
Εγκαταστάσεις

ΙI. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

Αρχαία - Αρχαιολογικοί χώροι

ΙIΙ. Δίκαιο Χωροταξίας - Πολεοδομίας - Δόμησης

Παραχώρηση ακινήτων Δημοσίου
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ)
Αναγκαστική απαλλοτρίωση
Αυθαίρετη δόμηση

Δ΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ

Μεταλλεία - Λατομεία

Ρυμοτομικά σχέδια

Ε΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Ν 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/25.1.2013) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις Ν 4093/2012, κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Τροποποίησης Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), Ελληνικής Δημοκρατίας, Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο: «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ ΕΤΧΣ, Ελληνικής Δημοκρατίας και ΤτΕ, με τίτλο: «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ ΕΤΧΣ, Ελληνικής Δημοκρατίας και ΤτΕ, με τίτλο: «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις [άρθ. 31-33]

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998

Τεύχη 1997