ΣτΕ Ολ 875/2013 [Προϋποθέσεις έκδοσης αδειών θήρας - Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2013, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Με τη διάταξη του άρθ. 78 παρ. 4 Συντ. θεσπίζεται απαγόρευση νομοθετικής εξουσιοδότησης μόνο προκειμένου περί φορολογικών και όχι ανταποδοτικών ή άλλου χαρακτήρος οικονομικών βαρών. Το χρηματικό ποσό, το οποίο απαιτείται να καταβάλλεται για την έκδοση άδειας θήρας κατ΄ άρθ. 262 παρ. 3 ΝΔ 89/1969, αποτελεί οικονομικό βάρος υπέρ νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ήτοι του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (ΚΤΓΚΔ), το οποίο είναι ανταποδοτικό τέλος και δεν έχει φορολογικό χαρακτήρα. Εν όψει αυτών, το εν λόγω οικονομικό βάρος, καταβαλλόμενο προς εξυπηρέτηση σκοπών που θάλπουν εν γένει την κυνηγετική δραστηριότητα, έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα έναντι των υπόχρεων προς καταβολή αυτού και επομένως, η διάταξη του άρθ. 262 παρ. 3 ΝΔ 86/1969, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθ. 19 παρ. 1 Ν 3170/2003, δεν αντίκειται στο άρθ. 78 παρ. 4 Συντ., εκ του ότι δεν προβαίνει στον προσδιορισμό της ένδικης οικονομικής επιβαρύνσεως, αλλ΄ αναθέτει αυτόν στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στους οποίους παρέχει την εξουσιοδότηση να καθορίζουν, με κοινή κανονιστική απόφασή τους, το ποσό της και αυτό, ειδικώς ως προς τους κυνηγούς που αποκτούν την άδεια θήρας απ΄ ευθείας από τις δασικές αρχές, προσαυξημένο κατά ποσοστό 90% της εκάστοτε, ομοίως κανονιστικώς οριζομένης, συνδρομής προς τους συνεργαζομένους με το Υπουργείο κυνηγετικούς συλλόγους (μειοψ.). Εν όψει των διατάξεων των άρθ. 4, 5 και 12 Συντ. δεν είναι επιτρεπτή η θέσπιση αδικαιολόγητων προνομίων υπέρ των μελών ορισμένων σωματείων και αντικινήτρων για την εγγραφή τους σε άλλα παρεμφερών σκοπών ή για τη μη συμμετοχή σε οποιαδήποτε σωματειακού χαρακτήρα οργάνωση και γενικότερα ρυθμίσεων, με τις οποίες επηρεάζεται η άσκηση της ελευθερίας σωματειακής οργάνωσης και προκαλείται έμμεσος εξαναγκασμός συμμετοχής σε συγκεκριμένα ή ορισμένης κατηγορίας σωματεία. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι επιτρεπτή η θέσπιση όρων και προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας θήρας, εφ΄ όσον όμως είναι πρόσφοροι για την εντός του ανωτέρω πλαισίου άσκησή της και δεν προσβάλλουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Δεν συνάδουν με τις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγματος οι διατάξεις των άρθ. 262 παρ. 2 και 266 παρ. 4 περ. ι΄ ΝΔ 86/1969, με τις οποίες ορίζεται ότι ουδείς δύναται να λάβη άδεια θήρας, εάν δεν είναι μέλος κυνηγετικού συλλόγου και ότι έκαστος κυνηγός υποχρεούται να είναι μέλος του κυνηγετικού συλλόγου της περιφερείας της μονίμου κατοικίας του. Κατ΄ ακολουθίαν, δικαιούνται να λάβουν άδεια θήρας και πρόσωπα, τα οποία δεν ανήκουν σε κυνηγετικό σύλλογο ή είναι μέλη κυνηγετικού συλλόγου, που δεν περιλαμβάνεται στους συνεργαζομένους με το Υπουργείο Γεωργίας (ήδη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), δηλ. στους υπαγομένους στις διατάξεις του άρθ. 266 ΝΔ 86/1969 και των κατ΄ εξουσιοδότησή του εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων. Ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι η διάκριση των κυνηγετικών σωματείων σε αναγνωρισμένα ως συνεργαζόμενα με το Υπουργείο και σε μη αναγνωρισμένα και κατ΄ επέκταση, η διάκριση των πολιτών σε μέλη των μεν και των δε, αντιστοίχως, αντιβαίνει στα άρθ. 4, 5, 10, 12, 24 και 25 Συντ. και είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.