ΣτΕ ΠΕ 77/2013 [Αρχαιολογικό Άλσος Ακαδημίας Πλάτωνος - Συντελεστής δόμησης]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2013, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος «Τροποποίηση του συντελεστή δόμησης των οικοπέδων και του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των κτιρίων στην περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο Ακαδημίας Πλάτωνος του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών». Σε περιοχές με εγκεκριμένο σχέδιο, οι οποίες στο οικείο ΡΣ ή ΓΠΣ έχουν χαρακτηρισθεί ως «περιοχές ανάπλασης» προ της ισχύος του Ν 2508/1997, χωρίς όμως να έχουν υπαχθεί στο άρθ. 13 Ν 1337/1983, δεν αποκλείεται, εφ΄ όσον δεν έχει κινηθεί η διαδικασία αναπλάσεως δυνάμει των άρθ. 8 επ. Ν 2508/1997, να γίνονται τροποποιήσεις του σχεδίου πόλεως κατά την κοινή διαδικασία του ΝΔ της 17.7-16.8.1923, πλην οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει να είναι εντοπισμένες, προς αντιμετώπιση άμεσων αναγκών και εναρμονισμένες προς τον σκοπό αναπλάσεως της περιοχής, ώστε να είναι σύμφωνες με τις κατευθύνσεις του ΡΣ ή του ΓΠΣ και να μην υπονομεύουν μελλοντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις με τις ειδικές διατάξεις του Ν 2508/1997, οι οποίες θεσπίζουν τις αναγκαίες και πρόσφορες ρυθμίσεις προς αντιμετώπιση των προβλημάτων των προς ανάπλαση περιοχών. Προκειμένου να προστατευθεί ή αναδειχθεί αρχαιολογικός χώρος επιτρέπεται τροποποίηση με τις πάγιες διατάξεις του ΚΒΠΝ των προβλεπομένων από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο όρων και περιορισμών δόμησης ευρύτερης περιοχής που έχει χαρακτηρισθεί από το ΓΠΣ ως «περιοχή ανάπλασης», στην οποία εντάσσεται ο αρχαιολογικός χώρος, υπό την προϋπόθεση ότι οι προβλεπόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης δεν αναιρούν τη δυνατότητα ανάπλασης της περιοχής στο μέλλον σύμφωνα με τις ειδικές νομοθετικές διατάξεις, εφ΄ όσον δηλαδή οι όροι αυτοί στοιχούν προς τις προβλέψεις του ΓΠΣ και θεσπίζονται αιτιολογημένα, κατόπιν μελέτης που έχει εκπονηθεί με σκοπό την πολεοδομική αναμόρφωση της περιοχής. Ανεξαρτήτως της νομιμότητας διατήρησης αυξημένων όρων και περιορισμών δόμησης σε περιοχή που εφάπτεται αρχαιολογικού χώρου, οι ισχύοντες όροι και περιορισμοί δόμησης στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης έχουν οδηγήσει μέχρι τούδε, σε αντίθεση με τα όσα προβλέπει το ΓΠΣ, σε υπερβολική δόμηση της περιοχής, ιδίως λόγω του χρόνου που έχει παρέλθει από την έγκριση και εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου και τις δυσχέρειες ανάπλασης της περιοχής, αλλά και της εκτεταμένης άρσης ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων στην περιοχή παρέμβασης. Εν όψει των ανωτέρω, για να είναι σύννομες στο σύνολό τους οι ρυθμίσεις του σχεδίου διατάγματος και σύμφωνες προς την, απορρέουσα από το άρθ. 24 παρ. 6 Συντ., υποχρέωση προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις κατευθύνσεις του ΓΠΣ, το οποίο επιτάσσει την ανάπλαση της περιοχής, ο ΣΔ του τομέα ΙΙΙ δεν μπορεί να υπερβαίνει τον μέσο συντελεστή δόμησης που προβλέπει το ΓΠΣ για την περιοχή αυτή, δηλ. τον ΣΔ 2,1. Ως προς το τμήμα της περιοχής του τομέα ΙΙΙ, το οποίο έχει μέτωπο τον Κηφισό, ο προβλεπόμενος ΣΔ 2,4 και το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων του τομέα ΙΙΙ, δεν προτείνονται νομίμως, διότι η περιοχή αυτή ευρίσκεται εγγύς του αρχαιολογικού χώρου, τμήμα της ίδιας περιοχής περιλαμβάνεται, ορθώς, στον τομέα ΙΙ με ΣΔ 2,1, τα δε ΓΠΣ των όμορων Δήμων στα σημεία που γειτνιάζουν με το τμήμα αυτό του τομέα ΙΙΙ προβλέπουν αισθητά μικρότερους συντελεστές δόμησης. Το παρόν σχέδιο προεδρικού διατάγματος πρέπει να δημοσιευθεί αμέσως, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω δημιουργία μη αναστρέψιμων καταστάσεων στην περιοχή του Αρχαιολογικού Άλσους της Ακαδημίας Πλάτωνος, λαμβανομένου μάλιστα υπ΄ όψιν ότι παράλειψη της Διοίκησης να πράξει τούτο θα συνιστούσε παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.