ΣτΕ 653/2013 Τμ. Ε΄ [Κατάρτιση ΓΠΣ πριν την ισχύ του Ν 2508/1997 - Συντελεστής δόμησης]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2013, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ρυθμίσεις που περιέχονται σε γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ) είναι δεσμευτικές για την πολεοδομική μελέτη, η οποία εντάσσεται στο δεύτερο στάδιο πολεοδομικού σχεδιασμού. Ο καθορισμός μέσου συντελεστή δόμησης ανήκει στο κανονιστικό μέρος του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, εφ΄ όσον αποτελεί όρο δόμησης, η δε σχετική διάταξη του ΓΠΣ είναι αμέσως εφαρμοστέα και δεσμευτική κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών για ανοικοδόμηση ακινήτων ευρισκομένων στις περιοχές αυτές και ελέγχεται παρεμπιπτόντως κατά τον έλεγχο διοικητικών πράξεων, που εκδίδονται κατ΄ επίκλησή της. Ενώ κατά τη θέσπιση του Ν 2508/1997 ο νομοθέτης θέλησε οι απαγορεύσεις της παρ. 8, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εκδόσεως οικοδομικών αδειών με βάση συντελεστή δόμησης ανώτερο από τον μέσο που ορίζεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, να ισχύουν και στις περιοχές ΓΠΣ εγκεκριμένων κατά τον χρόνο δημοσίευσης του Ν 2508/1997 (13.6.1997), μετά την αντικατάσταση της παρ. 9 του άρθ. 4 αποκλείστηκε η εφαρμογή αυτών των απαγορεύσεων στις περιοχές εγκεκριμένων κατά την ως άνω ημερομηνία ΓΠΣ και περιορίστηκε η εφαρμογή τους σε περιοχές ΓΠΣ, που εγκρίνονται μετά την 13.6.1997 βάσει των διατάξεων είτε του Ν 2508/1997 είτε του Ν 1337/1983, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 11 άρθ. 4 Ν 2508/1997, χωρίς μάλιστα να γίνεται διάκριση μεταξύ περιοχών ΓΠΣ, που είχαν ήδη ενταχθεί σε σχέδιο πόλεως κατ΄ εφαρμογή των ισχυουσών προ του Ν 1337/1983 διατάξεων και περιοχών, των οποίων η ένταξη σε σχέδιο γίνεται κατά τον Ν 1337/1983. Νομίμως καταρτίζεται ΓΠΣ και πριν την ισχύ του Ν 2508/1997 για περιοχές, που είναι ήδη πολεοδομημένες κατά το ΝΔ της 17.7-16.8.1923, χωρίς να συνδέεται άμεσα με την επέκταση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή την ένταξη σε πολεοδομικό σχέδιο ή επέκταση οικισμών που υπάρχουν πριν το 1923 ή μεταγενέστερων του 1923, που στερούνται εγκεκριμένου σχεδίου ή ένταξη σε πολεοδομικό σχέδιο περιοχών για την εξυπηρέτηση άλλων χρήσεων εκτός από κατοικία, αν από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι έχει διαπιστωθεί αρμοδίως η αναγκαιότητα ανάπλασης της περιοχής. Η υπαγωγή των εντός σχεδίου περιοχών προτείνεται με το ΓΠΣ και γίνεται με το πδ/γμα που εγκρίνει τη σχετική πολεοδομική μελέτη ή με πδ/γμα ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ΓΠΣ και από το πδ/γμα που εγκρίνει την πολεοδομική μελέτη, εφ΄ όσον η ανάγκη ανάπλασης της περιοχής προκύπτει από υπάρχουσες μελέτες. Προγενέστερες του Ν 2508/1997 ρυθμίσεις ως προς την έγκριση ΓΠΣ εφαρμόζονται, αν η διαδικασία έγκρισης είναι εκκρεμής κατά τη δημοσίευση του Ν 2508/1997, ήτοι την 13.6.1997. Είναι δε εκκρεμής η εν λόγω διαδικασία: α) αν για την έγκριση του ΓΠΣ έχει δημοσιευθεί στην ΕτΚ η υπουργική απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας σύνταξης ΓΠΣ κατ΄ άρθ. 3 παρ. 1 Ν 1337/1983 ή β) σε περίπτωση που η διαδικασία έγκρισης κινήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου ή της Κοινότητας, αν κατά τη δημοσίευση του Ν 2508/1997 έχει γνωμοδοτήσει σχετικώς το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Η αρχή του επικαίρου των διοικητικών πράξεων εφαρμόζεται κατ΄ εξοχήν επί των γνωμοδοτήσεων φορέων που προβλέπει ο νόμος κατά τη διαδικασία εκπόνησης ΓΠΣ και άλλων χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδιασμών, δεν απαιτείται όμως κατά τις ως άνω εφαρμοστέες διατάξεις, να συντρέχει και επί της αποφάσεως που κίνησε αρχικά τη διαδικασία σύνταξης του ΓΠΣ, αν στο μεταξύ έχει παρεμβληθεί ακύρωση από το ΣτΕ του αρχικού ΓΠΣ, διότι η ανάγκη σύνταξης ΓΠΣ θα επιβεβαιωθεί κατά την περαιτέρω τήρηση της διαδικασίας με βάση τις επικαιροποιημένες γνώμες των οικείων φορέων. Η ενημέρωση των πολιτών κατά τη διαδικασία σύνταξης ΓΠΣ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ουσιώδης τύπος, υπό την έννοια ότι τυχόν παράλειψή του άγει σε ακυρότητα της όλης διαδικασίας εκπόνησης του ΓΠΣ.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.