ΣτΕ 1732/2012 Τμ. Ε΄ [Αίτηση άρσεως ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως - Αρμοδιότητα - Σύνταγμα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2013, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο καθορισμός ακινήτων ως κοινοχρήστων χώρων με πράξη εγκρίσεως, αναθεωρήσεως, τροποποιήσεως ή επεκτάσεως ρυμοτομικού σχεδίου ή εφ΄ όσον πρόκειται για πολεοδόμηση κατά το σύστημα του Ν 1337/1983, με έγκριση πολεοδομικής μελέτης, ισοδυναμεί με κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτριώσεως των χώρων αυτών. Αίτηση άρσεως ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως επιτρεπτώς υποβάλλεται όχι μόνο στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, αλλά και σε κάθε όργανο της κρατικής Διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης, στο οποίο έχουν ανατεθεί αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες σε θέματα έγκρισης και τροποποίησης πολεοδομικών σχεδίων ή γνωμοδοτικού χαρακτήρα αρμοδιότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας της σχετικής πολεοδομικής ρύθμισης. Αν η αρχή, στην οποία υποβάλλεται το αίτημα, δεν έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση αρμοδιότητα τροποποιήσεως του πολεοδομικού σχεδίου, όπως οι ΟΤΑ πριν την αναθεώρηση του Συντάγματος το έτος 2001, οφείλει να διαβιβάσει περαιτέρω τη σχετική αίτηση στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, δεν συντελείται όμως σιωπηρά άρνηση της αρχής αυτής να άρει την απαλλοτρίωση με την πάροδο απράκτου τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως.Πρόεδρος: Ν. Ρόζος, Προεδρεύων Σύμβουλος της Επικρατείας Εισηγητής: Α. Ντέμσιας, Σύμβουλος της Επικρατείας Δικηγόροι: Γ. Τατάγια, Κ. Κατερινόπουλος [...] 2. Επειδή με την αίτηση αυτή ζητείται η αναίρεση της 55/2007 αποφάσεως του διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. Με την τελευταία αυτή απόφαση έγινε δεκτή προσφυγή των αναιρεσιβλήτων, εκδικασθείσα ως αίτηση ακυρώσεως, κατά της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.