ΕγκΥπΑΑΝΤροφ της 22.4.2013 (αριθ. πρωτ. 822/50278) Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2013, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα ερωτήματα που έχουν προκύψει από την έκδοση της υπ΄ αριθ. 31722/4.11.2011 ΚΥΑ και την ανάγκη παροχής οδηγιών και διευκρινίσεων για την ερμηνεία και εφαρμογή της, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Στο άρθ. 5 Ενότητα 1 (Καθορισμός ΠΑΥ) και ειδικότερα όσον αφορά τις ΠΑΥ κατηγορίας Α, αναφέρεται ότι: «Η επέκταση είναι δυνατή για λόγους βιωσιμότητας των μονάδων με μισθωμένη έκταση μικρότερη των 20 στρ. μέχρι το όριο αυτό», χωρίς να προκύπτει σαφώς η επιτρεπόμενη δυναμικότητα, αν και ισχύει και μπορούν να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην ΑΠ οικ. 121570/1866/12.6.2009 κοινή Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΑΑΤ «Ρύθμιση θεμάτων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων». Λαμβάνοντας υπ΄ όψη και το γεγονός ότι για τις υφιστάμενες μονάδες με μισθωμένη έκταση μεγαλύτερη των 20 στρ. προβλέπεται και επιτρέπεται αύξηση της δυναμικότητας μέχρι 25% και για λόγους ίσης μεταχείρισης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Για τις υφιστάμενες μονάδες υδατοκαλλιέργειας με μισθωμένη θαλάσσια έκταση μικρότερη των 20 στρ. και για λόγους βιωσιμότητάς των, επιτρέπεται η αύξηση της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης αυτών των μονάδων μέχρι το ανώτατο όριο των 20 στρ. και η ετήσια δυναμικότητα αυτών θα προσδιορίζεται κάθε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.