Β. Καραγεώργου, Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα υπό το πρίσμα της επιρροής της Σύμβασης Άαρχους και της πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2013, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιάσει την κανονιστική επίδραση που έχει ασκήσει η Σύμβαση Άαρχους στην ευρω-ενωσιακή έννομη τάξη σε σχέση με το ζήτημα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το κεντρικό συμπέρασμα, το οποίο προκύπτει από τη σχετική ανάλυση, συνίσταται στο ότι παρά το γεγονός ότι έχει υιοθετηθεί μια αποσπασματική προσέγγιση του ζητήματος σε επίπεδο ενωσιακής νομοθεσίας και τα κράτη μέλη διαθέτουν ένα σημαντικό περιθώριο διακριτικής ευχέρειας για την ενσωμάτωση των σχετικών ρυθμίσεων, το Δικαστήριο, μέσω της σχετικής νομολογίας του, έχει θέσει σημαντικούς φραγμούς στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών αναφορικά με τη θέσπιση δικονομικών ρυθμίσεων, οι οποίες περιορίζουν αδικαιολόγητα την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα. Με τον τρόπο αυτό έχει συνεπώς συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της παρεχόμενης δικαστικής προστασίας για τα ζητήματα αυτά από τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια. Προκειμένου, ωστόσο, να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την εν λόγω Σύμβ αση, κρίνεται συνεπώς αναγκαία η ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών σε ενωσιακό επίπεδο στην κατεύθυνση της υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης και σφαιρικής προσέγγισης του ζητήματος. Ι. Εισαγωγή Η Σύμβαση Άαρχους για την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία, τη συμμετοχή του κοινού στις σχετικές με το περιβάλλον διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.