ΣτΕ 574/2012 Τμ. Ε΄ [Ανάπλαση ρέματος Κοκκιναρά - Εκτέλεση τεχνικών έργων διαμόρφωσης οδού σε παραρεμάτια περιοχή]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2013, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το ρυμοτομικό σχέδιο πόλεως εγκρίνεται και τροποποιείται με πράξη της Πολιτείας, που εκδίδεται υπό τους όρους και τη διαδικασία, που προβλέπονται από το ΝΔ της 17.7.1923, με το εγκρινόμενο δε ή τροποποιούμενο ρυμοτομικό σχέδιο διαμορφώνονται οι οικοδομήσιμοι και κοινόχρηστοι χώροι, απεικονιζόμενοι στο οικείο διάγραμμα. Επί των χώρων αυτών, που διαρρυθμίζονται με το εγκριθέν ρυμοτομικό διάγραμμα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, με τις οποίες ρυθμίζονται οι εξαρτώμενες από την ιδιότητα των παραπάνω χώρων ως οικοδομησίμων ή κοινοχρήστων σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ως κοινόχρηστοι χώροι αναγνωρίζονται εκείνοι, που προβλέπονται από το οικείο ρυμοτομικό σχέδιο και όχι όσοι έχουν σχηματισθεί με ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα υδατορέματα, ασχέτως του κατά περίπτωση νομικού καθεστώτος τους, αποτελούν κοινοχρήστους χώρους, επί των οποίων απαγορεύονται επεμβάσεις θίγουσες τη λειτουργία τους. Προκειμένου να λάβουν χώρα επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε υδατορέματα, απαιτείται να έχει προηγουμένως διενεργηθεί η κατά την προβλεπόμενη ειδική διαδικασία αποτύπωση και καθορισμός της οριογραμμής τους, κατά τρόπον ώστε η μελετώμενη επέμβαση να γίνεται εν όψει και της υπάρξεως του ρέματος και της επιτελουμένης από αυτό λειτουργίας. Δεν είναι εν προκειμένω δυνατή εκτέλεση τεχνικών έργων διαμόρφωσης οδού στην παραρεμάτια περιοχή κατά μήκος του ενδίκου οικοδομικού τετραγώνου του Δήμου Κηφισιάς Ν. Αττικής, αδιαφόρως αν το ρέμα βρίσκεται σε επαφή ή σε ορισμένη απόσταση από τη ρυμοτομική γραμμή του οικοδομικού αυτού τετραγώνου, αφ΄ ενός διότι στο σχέδιο πόλεως δεν προβλέπεται, μεταξύ ρέματος και ρυμοτομικής γραμμής οδός, η δημιουργία της οποίας μάλιστα δεν θα ήταν συμβατή με την κατεύθυνση του ΓΠΣ Δήμου Κηφισιάς περί διαμοφρώσεως ζώνης πρασίνου εκατέρωθεν του ρέματος Καραβέλη, αφ΄ ετέρου διότι δεν προκύπτει ότι έχει τηρηθεί διαδικασία αποτύπωσης και καθορισμού της οριογραμμής του ρέματος, η έλλειψη δε αυτή δεν μπορεί να αναπληρωθεί από την εγκριθείσα από το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς μελέτη ανάπλασης ρέματος Κοκκιναρά ούτε από σχετικό έγγραφο του Δ/ντή Πολεοδομίας Δήμου Κηφισιάς, με το οποίο καθορίσθηκε προσωρινή οριογραμμή ρέματος εν όψει εκδόσεως οικοδομικής αδείας, διότι οι πράξεις αυτές δεν αναπληρώνουν την οριοθέτηση του ρέματος.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.