ΣτΕ 564/2012 Τμ. Ε΄ [Εγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας - Αντισυντ/τα άρθ. 6 παρ. 2 Ν 2242/1994, 18 Ν 2732/1999 και 18 παρ. 4 Ν 2742/1999]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2013, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Μέχρις ότου εκπονηθούν και εγκριθούν ολοκληρωμένα χωροταξικά σχέδια και εφ΄ όσον το ζήτημα του τόπου άσκησης της σχετικής δραστηριότητας δεν ρυθμίζεται με εγκεκριμένο ρυθμιστικό ή πολεοδομικό σχέδιο ή ζώνη οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ), εγκατάσταση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, μόνο σε ζώνες ανάπτυξης ιχθυοτροφείων εγκρινόμενες κατ΄ άρθ. 24 Ν 1650/1986, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του από το άρθ. 10 παρ. 1 Ν 2742/1999, με το οποίο προβλεπόταν καθορισμός ζωνών ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων. Δεν συγχωρείται επομένως έκδοση διοικητικών πράξεων, με τις οποίες καθορίζεται θέση λειτουργίας ιχθυοτροφικής μονάδας, πριν θεσπισθεί στην περιοχή ζώνη ανάπτυξης ιχθυοτροφείων κατ΄ άρθ. 24 Ν 1650/1986, εκτός αν προβλέπεται χωροθέτηση ιχθυοτροφείου από εγκεκριμένη ΖΟΕ ή εγκεκριμένο χωροταξικό ή ρυθμιστικό ή άλλο αντίστοιχο σχέδιο. Ήταν μεν συνταγματικά ανεκτή η κατ΄ άρθ. 6 παρ. 2 Ν 2242/1994 δυνατότητα, αν δεν έχουν ακόμη εγκριθεί χωροταξικά σχέδια και προγράμματα, να καθορίζεται η θέση εγκατάστασης δραστηριοτήτων κατά τη διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης του Ν 1650/1986, μετά από συνεκτίμηση στοιχείων χωροταξικού σχεδιασμού της ευρύτερης περιοχής, για εύλογη μεταβατική περίοδο, ορισθείσα σε τριετία από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (3.10.1994), δηλ. για χρονικό διάστημα επαρκές, ώστε να ολοκληρωθούν και εγκριθούν οι ειδικές χωροταξικές μελέτες, ιδίως για παράκτιες περιοχές και μικρές νήσους, που αποτελούν ευαίσθητα οικοσυστήματα, αντίκειται όμως στο Σύνταγμα η δυνατότητα επ΄ αόριστον χρήσεως της ευχέρειας αυτής, η οποία χορηγήθηκε με το άρθ. 18 Ν 2732/1999 και διατηρήθηκε με το άρθ. 18 παρ. 4 Ν 2742/1999 με αναδρομική ισχύ. Για τους λόγους περαιτέρω αυτούς οι ανωτέρω διατάξεις του άρθ. 6 παρ. 2 Ν 2242/1994, όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 18 Ν 2732/1999 και διατηρήθηκε με το άρθ. 18 παρ. 4 Ν 2742/1999, αντίκεινται στο Σύνταγμα.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.