ΣτΕ 3172/2012 Τμ. Ε΄ [Προσβολή δασικών αστυνομικών διατάξεων - Απαγόρευση βοσκής σε περιοχές Δασαρχείου Αμφιλοχίας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2013, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Με τις δασικές αστυνομικές διατάξεις η αρμόδια δασική αρχή, κατόπιν εκτιμήσεως των εκάστοτε δασικών συνθηκών, κρίνει την έκταση και το περιεχόμενο των περιορισμών, τους οποίους πρέπει να επιβάλει, ώστε να εξασφαλισθεί η βέλτιστη δυνατή διαχείριση και προστασία δασών και δασικών εκτάσεων. Υφίσταται διακριτική ευχέρεια της δασικής αρχής για τη λήψη μέτρων διαχείρισης των εκτάσεων αυτών, η οποία αναλόγως των δασικών συνθηκών αποφασίζει αν και σε ποια έκταση θα πρέπει να θέσει περιορισμούς, ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία και αποδοτικότητα του δασικού κεφαλαίου διά της βέλτιστης διαχειρίσεώς του. Εφ΄ όσον εν προκειμένω η απόλυτη απαγόρευση εκτατικής χοιροτροφίας σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, στηρίζεται στην ένδικη εγκύκλιο του καθ΄ ου Υπουργείου, με την οποία η αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν εξετάσεως και διερευνήσεως του ενδεχομένου κινδύνου διαταράξεως των δασικών οικοσυστημάτων από την ελεύθερη βόσκηση ήμερων χοίρων, κατέληξε στην ουσιαστική κρίση ότι η ελεύθερη βοσκή ήμερων χοίρων ενέχει σοβαρούς κινδύνους διατάραξης των δασικών οικοσυστημάτων (πανίδας και χλωρίδας) και πρέπει ν΄ απαγορευθεί, δεν απαιτείτο, ως ουσιώδης τύπος, προηγούμενη τήρηση της προδικασίας του άρθ. 113 Δασικού Κώδικα. Η προσβαλλομένη δασική απαγορευτική διάταξη, η οποία εξεδόθη δυνάμει της ένδικης Εγκυκλίου και με την οποία απαγορεύεται επ΄ αόριστον η ελεύθερη βοσκή ήμερων και ημιάγριων χοίρων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις της περιοχής ευθύνης του δασαρχείου Αμφιλοχίας, έχει κανονιστικό χαρακτήρα, συνεπώς δεν ελέγχεται από άποψη αιτιολογίας, αλλά μόνο συνδρομής των όρων της εξουσιοδότησης, επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και τυχόν υπέρβασης των ορίων της. Ειδικότερη αξιολόγηση των κριτηρίων της εξουσιοδοτικής διατάξεως ανήκει στην ουσιαστική κρίση της Διοικήσεως, η οποία εκφεύγει του ακυρωτικού ελέγχου. Η προσβαλλομένη κανονιστική απόφαση ευρίσκεται μέσα στα πλαίσια της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθ. 104 παρ. 2 εδάφ. 1 ΝΔ 86/1969.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.