ΣτΕ 5356/2012 Τμ. Στ΄ [ΟΕΔΑ Γραμματικού - Περιεχόμενο απαλλοτριωτικής πράξης - Προστασία ιδιοκτησίας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2013, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το αντικείμενο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, επαγομένης αφαίρεση ατομικής ιδιοκτησίας, πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ως προς τη θέση και την έκτασή του στο ίδιο το σώμα της απαλλοτριωτικής πράξης, είναι δε δυνατός ο κατά τα λοιπά προσδιορισμός του απαλλοτριουμένου ακινήτου διά παραπομπής σε κτηματολογικό διάγραμμα, συνοδευόμενο από κτηματολογικό πίνακα και μνημονευόμενο στο κείμενο της πράξης περί απαλλοτριώσεως. Από το κτηματολογικό διάγραμμα και τον κτηματολογικό πίνακα πρέπει να προκύπτουν οι περιλαμβανόμενες στην υπό απαλλοτρίωση έκταση επιμέρους ιδιοκτησίες, το εμβαδόν τους και όλα τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των επ΄ αυτών υφισταμένων κατασκευών, προκειμένου να διασφαλίζεται η εκ μέρους της Διοικήσεως ακριβής γνώση της υφισταμένης πραγματικής κατάστασης και η εν όψει αυτής λήψη της απόφασης περί απαλλοτριώσεως. Από τις διατάξεις του άρθ. 3 παρ. 7 ΚΑΑΑ ερμηνευόμενες υπό το φως του άρθ. 17 παρ. 2 Συντ. συνάγεται ότι με τη βεβαίωση περί του μεγέθους και του τρόπου καλύψεως της δαπάνης επιδιώκεται η εκ των προτέρων εξασφάλιση των πιστώσεων εκείνων που κατά την εκτίμηση της Διοικήσεως, απαιτούνται για τη συντέλεση της κηρυχθείσας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, δηλ. για την αποζημίωση των ιδιωτών, των οποίων τα ακίνητα κηρύσσονται απαλλοτριωτέα. Σε περίπτωση που στην πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης δεν αναγράφονται όλα τα σχετικά με τη δαπάνη στοιχεία, γίνεται όμως σε αυτήν αναφορά στις πιστώσεις του οικείου έργου, από τις οποίες προκύπτει κατά τρόπο αναμφίβολο το ποσό της δαπάνης και η πηγή κάλυψής του, η πλημμέλεια της μη αναγραφής των στοιχείων αυτών στο σώμα της απαλλοτριωτικής πράξεως θεραπεύεται, η δε κηρυχθείσα απαλλοτρίωση δεν καθίσταται εκ του λόγου τούτου ακυρωτέα. Οι διατάξεις του άρθ. 77 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν 3463/2006) προβλέπουν υποχρέωση των κρατικών αρχών να ζητούν τη γνώμη των οικείων πρωτοβάθμιων ΟΤΑ πριν την έκδοση διοικητικών πράξεων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος, η υποχρέωση όμως αυτή αναφέρεται σε κανονιστικού περιεχομένου πράξεις της Διοικήσεως, η δε τήρησή της σε σχέση με πράξεις χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων, που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, δεν ανάγεται στο στάδιο κήρυξης της απαλλοτρίωσης, αλλά στο προγενέστερο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.