ΣτΕ 2637/2013 Τμ. Ε΄ [Προστασία και ανάδειξη αρχιτεκτονικής οικισμών μικρής κλίμακας των Κυκλάδων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2013, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Στα όργανα του Κράτους επιβάλλεται η υποχρέωση να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, προληπτικά και κατασταλτικά, για να εξασφαλίζεται στο διηνεκές η προστασία και διατήρηση των μνημείων και άλλων στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος, στα οποία περιλαμβάνονται οι παραδοσιακοί οικισμοί, τα οικιστικά δηλ. σύνολα που διατηρούν, κατά το μάλλον ή ήττον, τον παραδοσιακό πολεοδομικό τους ιστό και παραδοσιακά οικοδομήματα και στοιχεία. Η προστασία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην αποτροπή κάθε καταστροφής ή υποβάθμισης του πολιτιστικού περιβάλλοντος, αλλ΄ εκτείνεται και στην αποκατάσταση των προστατευτέων οικισμών. Μεταξύ δε των ληπτέων μέτρων συγκαταλέγονται ο χαρακτηρισμός των ανωτέρω οικισμών ως παραδοσιακών και η θέσπιση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησής τους, προκειμένου οι νέες οικοδομές να εναρμονίζονται με τα παραδοσιακά πρότυπα και να μην διαταράσσουν την αρχιτεκτονική και πολεοδομική φυσιογνωμία του παραδοσιακού οικισμού. Η κατά τα ανωτέρω διατήρηση της αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής φυσιογνωμίας των παραδοσιακών οικισμών, πέραν της συνταγματικής επιταγής για προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, θάλπει και την κατ΄ άρθ. 106 παρ. 1 Συντ. αρχή της περιφερειακής ανάπτυξης των νησιών, δεδομένου ότι η διατήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μικρής κλίμακας των οικισμών των μικρών νησιών του Αιγαίου, ιδίως των Κυκλάδων, συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και του τουρισμού σε αυτά και στην εν γένει βιώσιμη ανάπτυξή τους. Σε περίπτωση ανακατασκευής οικοδομής ή κατασκευής νέας οικοδομής σε ακίνητο, στο οποίο προϋπήρχε οικοδομή που κατεδαφίσθηκε εντός παραδοσιακού οικισμού, η νέα ή ανακατασκευαζομένη οικοδομή εντάσσεται στον παραδοσιακό οικισμό, ως μέρος ενός συνόλου τόσο ως προς τον όγκο όσο και ως προς το ύψος της, ούτως ώστε να μην διαταράσσεται η σχέση της με τα γειτονικά ακίνητα, εν όψει και της στάθμης του φυσικού εδάφους, αλλά και η συνολική φυσιογνωμία του παραδοσιακού οικισμού, δεδομένου ότι συχνά οι οικισμοί των Κυκλάδων έχουν αμφιθεατρική διάταξη. Στο μέτρο που με την κρινομένη αίτηση προσβάλλονται άδειες κατεδαφίσεως και οικοδομής, αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα του διοικητικού Εφετείου. Στο μέτρο όμως που με αυτήν προσβάλλονται οι ένδικες πράξεις του ΣΧΟΠ, οι οποίες εκδοθείσες δυνάμει των διατάξεων του ΠΔ 326/2000, αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση των ως άνω αδειών, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας και δη του Ε΄ Τμήματος αυτού, διότι αφορά εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Συντρέχει επομένως νόμιμη περίπτωση να κρατηθεί στο σύνολό της η υπόθεση προς εκδίκαση στο ΣτΕ λόγω συνάφειας των προσβαλλομένων πράξεων. Η κατεδάφιση παλαιού κτίσματος δεν επιδρά στο αντικείμενο της δίκης. Εν όψει του χαρακτήρα του οικισμού Τριαντάρου νήσου Τήνου ως παραδοσιακού και της υπάρξεως παλαιάς ερειπωμένης οικίας στο ακίνητο των παρεμβαινόντων, η Διοίκηση -εν προκειμένω το ΣΧΟΠ- όφειλε να εκφέρει ειδικά αιτιολογημένη κρίση για την ανάγκη κατεδάφισης της παλαιάς οικοδομής και την ανέγερση νέας τόσο ως προς την οικοδομή καθ΄ εαυτή, όσο και σε σχέση με τα όμορα και γειτονικά ακίνητα και με το σύνολο του πολεοδομικού ιστού του συγκεκριμένου παραδοσιακού οικισμού, ο οποίος στο επίμαχο τμήμα έχει αμφιθεατρική διάταξη. Η υποχρέωση αυτή του ΣΧΟΠ ήταν εντονότερη εν όψει αρχικής αρνητικής του γνωμοδότησης και της υποχρέωσης, που επέβαλε στους παρεμβαίνοντες, να υποβάλουν μελέτη, με την οποία το παλαιό υπάρχον κτίσμα, που παρουσίαζε ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία, έπρεπε ν΄ ανακατασκευασθεί και να ενσωματωθεί στη νέα μελέτη. Παρά την αρχική τοποθέτησή του το ΣΧΟΠ, ενέκρινε την κατεδάφιση της παλαιάς οικίας και την ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής, η οποία διαφέρει σημαντικά ως προς τον όγκο και το τελικό ύψος της από τις γειτονικές της οικοδομές, που έχουν πρόσωπο στην αυτή πλευρά του δρόμου, η κρίση του δε διατυπώθηκε ως εάν επρόκειτο για νέα οικοδομή, χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση πέραν των όρων δόμησης του οικισμού. Η πράξη αυτή του ΣΧΟΠ, η οποία δεν περιέχει οποιαδήποτε αιτιολόγηση ως προς τα στοιχεία αυτά, δηλ. τη σχέση της νέας οικοδομής με την παλαιά επί του ιδίου οικοπέδου, τη σχέση της με τις γειτονικές οικοδομές που συνιστούν το μέτωπο της οδού και με τον παραδοσιακό πολεοδομικό ιστό του οικισμού, με προφανή κίνδυνο διατάραξης της φυσιογνωμίας του, είναι πλημμελής, πρέπει δε να ακυρωθούν η προσβαλλομένη άδεια κατεδάφισης και οικοδομής που στηρίζονται στην πλημμελή αυτή γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.