ΣτΕ 838/2014 Τμ. Ε΄ [Άλσος Δήμου Αχαρνών - Ένταξη δασικών εκτάσεων σε πολεοδομικό σχεδιασμό]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2014, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις ως φυσικά αγαθά και ανεξάρτητα από την ειδικότερη ονομασία ή θέση τους σε σχέση με οικιστικές περιοχές, υπάγονται σε ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς για να διατηρηθεί η χρήση κατά τον προορισμό τους και να διαφυλαχθεί η οικολογική ισορροπία. Στο ίδιο προστατευτικό καθεστώς υπάγονται και οι εκτάσεις που κηρύσσονται αναδασωτέες για την αναδημιουργία προϋπαρχούσης δασικής βλαστήσεως ή τη δάσωση το πρώτον και δη ανεξαρτήτως, αν η πράξη κηρύξεως αναδασώσεως έχει εκδοθεί πριν ή μετά την ισχύ του Συντάγματος. Επί πράξεων κηρύξεως αναδασώσεως, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί υποχρέωση της Διοικήσεως να εξετάσει κατ΄ ουσίαν σχετικό αίτημα και ενδεχομένως ν΄ ανακαλέσει την πράξη, πρέπει να τεθούν υπ΄ όψη της νέα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία, αληθή υποτιθέμενα, θεμελιώνουν πλάνη περί τα πράγματα και ανατρέπουν την πραγματική βάση, στην οποία εστηρίχθη η κήρυξη της αναδασώσεως. Άλλως η απόφαση περί αναδασώσεως είναι δυνατόν να αρθεί μόνον όταν έχει υλοποιηθεί και ολοκληρωθεί η αναβίωση της καταστραφείσας δασικής βλαστήσεως. Η εκ του Συντάγματος προστασία δασών και δασικών εκτάσεων έχει την έννοια της προστασίας τους ως δασικών οικοσυστημάτων. Αποκλείεται ένταξη δασικού οικοσυστήματος σε οικιστική περιοχή, έστω και αν η ένταξη γίνεται υπό τη μορφή δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων που διατηρούν τον δασικό τους χαρακτήρα. Τμήματα δασών και δασικών εκτάσεων, τα οποία γειτνιάζουν με οικισμούς, όταν κατ΄ εξαίρεση εντάσσονται στο σχέδιο, χάριν της ενότητας του πολεοδομικού σχεδιασμού, διατηρούν υποχρεωτικά αναλλοίωτο τον δασικό τους χαρακτήρα, απαγορεύεται δε ως προς αυτά κάθε άλλη χρήση πλην της κατά προορισμόν χρήσεως των δασών, ενώ εφαρμόζονται ως προς αυτά οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Ως οικοδομήσιμοι χώροι, οι οποίοι δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθ. 3 παρ. 6 Ν 998/1979, νοούνται οι χώροι, οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές αναγνωρισθείσες ως οικιστικές με το γενικό πολεοδομικό σχέδιο και εν συνεχεία έχουν χαρακτηρισθεί οικοδομήσιμοι χώροι με σχετική πολεοδομική μελέτη εγκεκριμένη με πδ/γμα κατά τις πολεοδομικές διατάξεις, δεδομένου ότι για τον χαρακτηρισμό ορισμένης εκτάσεως ως οικοδομησίμου χώρου απαιτείται ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και δεν αρκεί ένταξή της σε γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Εντός των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων δεν αποκλείεται να συμπεριλαμβάνονται δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, οι οποίες όμως παραμένουν εκτός σχεδίου, μπορούν δε να συμπεριληφθούν στο σχέδιο κατά το επόμενο στάδιο πολεοδομικού σχεδιασμού, αυτό της πολεοδομικής μελέτης, μόνον υπό τις προβλεπόμενες αυστηρές προϋποθέσεις διατηρώντας πάντα τον δασικό τους χαρακτήρα.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.