ΣτΕ 4013/2013 Τμ. Ε΄ [Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία - Εξορυκτική δραστηριότητα σε δασική έκταση]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2014, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια εξειδικεύουν και συμπληρώνουν τις κατευθύνσεις του γενικού πλαισίου, συγκροτούν με αυτό ένα συνεκτικό σύνολο γενικών κατευθύνσεων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνουν επιλογές στρατηγικού χαρακτήρα συναρτώμενες με μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις, εντασσόμενες στα προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, που εγκρίνονται από την Ολομέλεια της Βουλής κατ΄ άρθ. 79 παρ. 8 Συντ. και γενικές κατευθύνσεις και ειδικότερες ρυθμίσεις, για τη θέσπιση των οποίων παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση με τις διατάξεις του Ν 2742/1999. Αναπτύσσουν νομική δεσμευτικότητα όχι μόνο κατά την έγκριση ρυθμιστικών και γενικών πολεοδομικών σχεδίων και κάθε είδους σχεδίων χρήσεων γης, αλλά και κατά την έκδοση εγκρίσεων και αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας έργων ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι πράξεις έγκρισης ειδικών χωροταξικών σχεδίων προσβάλλονται παραδεκτώς με αίτηση ακυρώσεως. Οι διατάξεις του άρθ. 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ δεν απαγορεύουν την άσκηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων εντός ή πλησίον προστατευομένων τόπων, εφ΄ όσον διασφαλίζεται ότι η δραστηριότητα έχει σχεδιασθεί κατά τρόπον, ώστε να μην παραβλάπτεται η ακεραιότητα του τόπου. Το προσβαλλόμενο ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία στηρίζεται σε εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των στοιχείων και κριτηρίων που αντιστοιχούν σε αυτό το επίπεδο σχεδιασμού, δεν απαιτείται δε η κατ΄ άρθ. 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ εκτίμηση, η οποία πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένο τόπο και έργο και είναι αναγκαία σε επόμενο στάδιο σχεδιασμού και στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η μεταλλευτική δραστηριότητα αποτελεί επιτρεπτή υπό όρους δραστηριότητα εκμετάλλευσης πλουτοπαραγωγικών πόρων, η οποία έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, συνδέεται με υποχρέωση ανάπλασης του μεταλλευτικού χώρου μετά τη λήξη της και δεν συνεπάγεται μεταβολή του νομικού χαρακτήρα των εκτάσεων, αλλά μόνο προσωρινή δυνατότητα επεμβάσεως σε αυτές. Οι όροι ανάπτυξης εξορυκτικής δραστηριότητας εντός δασών και δασικών εκτάσεων και χωροθέτησης μονάδων επεξεργασίας ορυκτών μετά των αναγκαίων υποστηρικτικών υποδομών διέπονται αποκλειστικά από το άρθ. 57 Ν 998/1979, που είναι ειδικότερο σε σχέση με το άρθ. 56 του ιδίου νόμου, που ρυθμίζουν την εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων εν γένει εντός δασών και δασικών εκτάσεων. Η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη προς τα άρθ. 24 και 106 Συντ.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.