ΓενΔΕΕ Τ-240/2010 απόφ. της 13.12.2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2014, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το προβλεπόμενο από το δίκαιο της Ένωσης σύστημα χορήγησης άδειας για τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στηρίζεται στην αρχή της προφύλαξης και, ειδικότερα, στην αρχή ότι ούτε οι οργανισμοί αυτοί ούτε τα προϊόντα που τους περιέχουν επιτρέπεται να ελευθερώνονται σ το περιβάλλον ή να κυκλοφορούν στην αγορά, αν δεν έχει ληφθεί προηγουμένως άδεια, η οποία χορηγείται, αφενός, για ορισμένες μόνο χρήσεις και υπό συγκεκριμένους όρους και, αφετέρου, κατόπιν αξιολόγησης των κινδύνων κατά περίπτωση. Το σύστημα αυτό διαρθρώνεται σε δύο βασικές νομοθετικές πράξεις: η πρώτη νομοθετική είναι η Οδηγία 2001/18/ΕΚ για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και η δεύτερη ο Κανονισμός (ΕΚ) 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές. Ο ως άνω Κανονισμός θεσπίζει ένα ενιαίο σύστημα, βάσει του οποίου η αίτηση χορήγησης άδειας εξετάζεται απευθείας σε επίπεδο Ένωσης, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, και η οριστική απόφαση εκδίδεται από την Επιτροπή ή, ενδεχομένως, από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο στηρίζουν τις αποφάσεις τους στις επιστημονικές γνώμες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλείας των Τροφίμων (EFSA), της οποίας η οργάνωση διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 178/2002. Η υπό εξέταση προσφυγή της Ουγγαρίας στρεφόταν κατά των αποφάσεων της Επιτροπής, με τις...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.