ΚΥΑ Φ110/3/330340/Σ120/7.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1026/24.4.2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την έκδοση αδείας για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων του άρθ. 28 Ν 1892/1990 [ΦΕΚ Α΄ 101: Κτήση δικαιωμάτων - μίσθωση νησίδων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2014, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Άρθρο 1 Δικαιοπραξίες 1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται δικαιοπραξίες εν ζωή για την απόκτηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, σε ακίνητα ιδιωτικών νήσων ή νησίδων καθώς και η δυνατότητα μίσθωσης δημοσίων νησίδων, μη μεταβιβαζόμενης της κυριότητάς τους, επί των οποίων όμως υφιστάμενα ακίνητα είναι αντικείμενα εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων. Οι δικαιοπραξίες αυτές τελούνται με τις προϋποθέσεις του άρθ. 28 του Ν 1892/1990 και με τα οριζόμενα στην παρούσα. Η μη τήρηση των ανωτέρω συνεπάγεται την ακυρότητα κάθε σχετικής δικαιοπραξίας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 174 του Αστικού Κώδικα. Άρθρο 2 Κριτήρια εξετάσεως αιτημάτων για χορήγηση αδείας 1. Ως κριτήρια για την έκδοση άδειας αξιολογούνται: α) Το ποινικό μητρώο του (των) ενδιαφερομένου (-νων) από όπου θα προκύπτει η μη καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: 1) για κακουργήματα καθώς και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 2) για απάτη, κατά την έννοια του άρθ. 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με τον Ν 2803/2000 (ΦΕΚ Α΄ 48), 3) για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθ. 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 2005 για...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.