ΣτΕ 452/2014 [Διάνοιξη δημοσίων οδών εντός δασών]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2014, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατ΄ άρθ. 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 Συντ. τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της Χώρας υπάγονται σε ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς για να διατηρείται η κατά προορισμόν χρήση τους και μόνο κατ΄ εξαίρεση παρέχεται δυνατότητα στον κοινό νομοθέτη να επιτρέπει, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, επεμβάσεις που μεταβάλλουν ή αλλοιώνουν τον δασικό χαρακτήρα τους, ειδικότερα δε μόνον αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που επιβάλλουν την επέμβαση. Προκειμένου να επιχειρηθεί η κατ΄ εξαίρεση μόνο και υπό ειδικούς όρους επιτρεπομένη επέμβαση σε δασική έκταση, που είχε κατά το παρελθόν κηρυχθεί αναδασωτέα, πρέπει προηγουμένως να έχει αρθεί κατά νόμιμο τρόπο η εν λόγω αναδάσωση. Η κατ΄ άρθ. 48 παρ. 1 Ν 998/1979 διάνοιξη δημοσίων οδών εντός δασών ή δασικών εκτάσεων είναι επιτρεπτή μόνον ως εξαιρετικό μέτρο, το οποίο επιβάλλεται για λόγους σπουδαίου δημοσίου συμφέροντος, που θεμελιώνεται και αιτιολογείται επαρκώς, πάντοτε δε ύστερα από περιβαλλοντική μελέτη, με την οποία διασφαλίζεται πλήρως η προστασία του δάσους και της χλωρίδας και αγρίας πανίδας, που υπάρχουν σε αυτό. Η ύπαρξη ή μη του ανωτέρω δημοσίου συμφέροντος υπόκειται στον έλεγχο του ακυρωτικού δικαστή, ο οποίος εκτιμά και τα μέγιστα ανεκτά όρια αλλοιώσεως του φυσικού περιβάλλοντος, που μπορεί να επιφέρει η διάνοιξη της οδού. Επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις επιτρέπεται για έργα υποδομής και διάνοιξη δημοσίων οδών πρόσβασης σε αυτά. Δεν αποκλείεται η θέσπιση από τον νομοθέτη ρυθμίσεως, διά της οποίας παρέχεται η δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εγκριθεί επέμβαση σε έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, ακόμη και πριν ανακτήσει τη δασική μορφή της, προκειμένου να εκτελεστεί έργο, το οποίο αποβλέπει στην εξυπηρέτηση ανάγκης με ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική ή οικονομική σημασία, αν η εκτέλεση του έργου στην έκταση αυτή είναι απολύτως αναγκαία και επιτακτική, στο μέτρο που η παρέλευση του απαιτουμένου για την πραγματοποίηση της αναδασώσεως χρονικού διαστήματος θα είχε ως συνέπεια τη ματαίωση του επιδιωκομένου δημόσιου σκοπού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις καταστροφής ή αποψιλώσεως από πυρκαϊά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, δάσους ή δασικής εκτάσεως, ως προς την οποία έχει προηγουμένως εγκριθεί επέμβαση κατ΄ άρθ. 45 και 58 Ν 998/1979, προκειμένου να εκτελεσθεί σε αυτήν έργο υποδομής και έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες για την εκτέλεση του έργου άδειες, δεν παρακωλύεται η εκτέλεση του έργου, για το οποίο έχει ήδη εγκριθεί η επέμβαση.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.