ΣτΕ 1594/2014 [Χαρακτηρισμός και επιβολή προστίμου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2014, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Για τον χαρακτηρισμό κατασκευής ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας και την επιβολή προστίμων με έκθεση αυτοψίας αρκεί η διαπίστωση ότι η κατασκευή εκτελέστηκε χωρίς να έχει προηγουμένως εκδοθεί οικοδομική άδεια ή καθ΄ υπέρβαση εκδοθείσας αδείας ή με βάση άδεια, η οποία ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση, χωρίς ν΄ απαιτείται και η διαπίστωση ότι πρόκειται για κατασκευή, με την οποία παραβιάζονται πολεοδομικές διατάξεις. Σε περίπτωση που συντρέχει μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, αλλά δεν παραβιάζονται ισχύοντες όροι δόμησης ή περιορισμοί χρήσεως ή άλλη ουσιαστική πολεοδομική διάταξη, δεν απαιτείται ως τύπος για την έκδοση της εκθέσεως αυτοψίας, να ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος να μεριμνήσει για την έκδοση της οικείας οικοδομικής αδείας ή την αναθεώρηση τυχόν υφισταμένης. Δεν αποκλείεται στην περίπτωση αυτή να υποβληθεί, με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου, αίτηση έκδοσης ή αναθεώρησης της οικοδομικής αδείας, με σκοπό τη νομιμοποίηση της κατασκευής πριν την έκδοση εκθέσεως αυτοψίας ή και μετά την έκδοσή της, εντός του δεκαημέρου που προβλέπεται για την άσκηση ενστάσεως κατά της εκθέσεως αυτοψίας, οπότε η εκτέλεση της εκθέσεως, κατά το μέρος που αφορά την κατεδάφιση, αναστέλλεται κατά το διάστημα, που απαιτείται για την έκδοση ή αναθεώρηση της αδείας, εφ΄ όσον δε εκδοθεί ή αναθεωρηθεί η σχετική άδεια, η έκθεση αυτοψίας δεν δύναται πλέον να εκτελεσθεί κατά το μέρος αυτό. Κατ΄ εξαίρεση, έγγραφη ειδοποίηση του ενδιαφερομένου ως προϋπόθεση εκδόσεως εκθέσεως αυτοψίας απαιτείται μόνο για κατασκευές, για τη νομιμοποίηση των οποίων απαιτείται αναθεώρηση ισχύουσας οικοδομικής αδείας, εφ΄ όσον έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα περιγράμματα και συντελεστές δομήσεως και όγκου. Εκκρεμείς δίκες πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αντικείμενο τον έλεγχο πράξεων ή παραλείψεων οργάνων τους, οι οποίες είχαν εκδοθεί ή συντελεστεί πριν την ισχύ του Ν 3852/2010, κατ΄ εφαρμογή της νομοθεσίας για την έκδοση οικοδομικών αδειών, τον προέλεγχό τους, τον έλεγχο σχετικών μελετών και τον έλεγχο και την επιβολή προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές κατά το ΠΔ 267/1998, συνεχίζονται μετά την 11.4.2012 αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση από τους Δήμους, οι οποίοι ασκούν τις εν λόγω αρμοδιότητες, από τους ίδιους δε Δήμους συνεχίζονται οι δίκες αυτές και μετά την 1.1.2013, δυνάμει του άρθ. 1 της ΠΝΠ της 31.12.2012. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθ. 5, 22 παρ. 4 Ν 1577/1985 (ΓΟΚ/1985), 59 ΒΔ της 9.8-30.9.1955 (ΓΟΚ/1955), 12 ΝΔ 8/1973 (ΓΟΚ/1973) και 2 ΥΑ 3046/304/30.1-3.2.1989 (Κτηριοδομικός Κανονισμός), που ίσχυσαν διαδοχικώς από το έτος 1955, χώροι υπόγειοι δεν αποτελούν χώρους κυρίας χρήσεως. Κατ΄ άρθ. 22 ΓΟΚ/1985, μεταβολή χρήσεως χώρου, που συντελείται χωρίς προηγούμενη άδεια, συνεπάγεται εφαρμογή των περί αυθαιρέτων κατασκευών διατάξεων με επιβολή των σχετικών προστίμων, εάν δε για τη μεταβολή αυτή εκτελέστηκαν και δομικές κατασκευές, διατάσσεται και κατεδάφισή τους.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.