ΣτΕ 1593/2014 [Ανάκληση οικοδομικής αδείας - Παράνομες επισκευές σε αυθαίρετο κτήριο]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2014, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτρέπεται εκτέλεση εργασιών επισκευής μετά την έκδοση οικοδομικής αδείας, μόνον όμως επί νομίμως υφισταμένου και όχι επί αυθαιρέτου κτηρίου ή τμήματος αυτού. Η οικοδομική άδεια ανακαλείται μόνον αν διαπιστωθεί ότι είναι παράνομη ή συντρέχει άλλος λόγος, που προβλέπεται ειδικά από τον νόμο ως λόγος ανακλήσεως. Η οικοδομική άδεια είναι παράνομη και ανακλητέα και όταν η έκδοσή της στηρίχθηκε σε στοιχεία, τα οποία επικαλέσθηκε ή προσκόμισε ο αιτούμενος την έκδοσή της, τα οποία αποδεικνύονται εκ των υστέρων αντικειμενικώς ανακριβή, συνεπεία δε της ανακριβείας αυτής η άδεια εξεδόθη επί τη βάσει διατάξεων ή δεδομένων, στα οποία δεν θα μπορούσε νομίμως να στηριχθεί η έκδοσή της, αν δεν υπήρχε η ανωτέρω ανακρίβεια. Η πράξη ανακλήσεως οικοδομικής αδείας πρέπει να περιέχει ειδική αιτιολογία, με την οποία να προσδιορίζεται με τρόπο συγκεκριμένο και σαφή η πλημμέλεια ή άλλος λόγος, που δικαιολογεί την ανάκληση. Εκκρεμείς δίκες πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αντικείμενο τον έλεγχο πράξεων οργάνων τους, που είχαν εκδοθεί πριν την ισχύ του Ν 3852/2010, συνεχίζονται μετά την 11.4.2012, αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση από τους Δήμους, στους οποίους έχουν περιέλθει οι πρόσθετες αρμοδιότητες του άρθ. 94 Ν 3852/2010 και διαθέτουν ίδιες πολεοδομικές υπηρεσίες (ήδη δε υπηρεσίες δόμησης κατ΄ άρθ. 30 επ. Ν 4030/2011) ή σε περίπτωση Δήμων στερουμένων τέτοιων υπηρεσιών, από τους Δήμους της έδρας του Νομού, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχίας, οι οποίοι παρέχουν σε αυτούς υποχρεωτικά κατ΄ άρθ. 95 παρ. 2-6 Ν 3852/2010, διοικητική υποστήριξη. Από τους ίδιους δε Δήμους συνεχίζονται οι δίκες αυτές και μετά την 1.1.2013, δυνάμει του άρθ. 1 της ΠΝΠ της 31.12.2012.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.