ΠΔ 90/2014 (ΦΕΚ Α΄ 138/13.6.2014) Αντικατάσταση άρθ. 4 ΠΔ 472/1985 (ΦΕΚ Α΄ 168), που κωδικοποιήθηκε στο άρθ. 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων, η οποία κυρώθηκε με τον Ν 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2014, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο 1 Το άρθ. 4 ΠΔ 472/1985 (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθ. 10 ΠΔ 368/1994 (ΦΕΚ Α΄ 201) και κωδικοποιήθηκε στο άρθ. 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων, η οποία κυρώθηκε με τον Ν 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) αντικαθίσταται ως εξής: «Εγγραφή στο ΜΕΚ διπλωματούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. 1. Η εγγραφή στο ΜΕΚ των διπλωματούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, που ασχολούνται με την παραγωγή έργων, γίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένες εργασίες, μετά τριετία από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος με βάση την ειδικότητα του διπλώματος και το χρόνο απασχόλησης: α) των πολιτικών μηχανικών στις κατηγορίες έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, β) των αρχιτεκτόνων μηχανικών στην κατηγορία οικοδομικών έργων και στα έργα πρασίνου των λοιπών κατηγοριών, γ) των αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών στις κατηγορίες έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών και λιμενικών, δ) των ηλεκτρολόγων μηχανικών, των μηχανολόγων μηχανικών, των ηλεκτρολόγων μηχανολόγων μηχανικών και των ναυπηγών μηχανολόγων μηχανικών στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, όπως και στην κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση, ε) των ναυπηγών μηχανικών και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.