Ευρετήρια (Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2014)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2014, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΓΙΑΛΟΣ

Παράλειψη της Διοικήσεως ν΄ αποφανθεί επί αιτήσεως επανακαθορισμού ορίων αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού ή παραλίας συνιστά παράλειψη οφειλομένης ενεργείας. Περίπτωση επανακαθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και οριογραμμών παραλίας και παλαιού αιγιαλού ανακύπτει και όταν αποδεδειγμένα, συνεπεία πλάνης περί τα πράγματα, εχώρησε εσφαλμένος καθορισμός της. ΣτΕ 2245/2014,

σελ. 545.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Η προθεσμία προσβολής με αίτηση ακυρώσεως αποφάσεως, με την οποία αναγνωρίζεται δημοτική οδός σε κυριότερη ή μοναδική, δεν κινείται από τη δημοσίευσή στην ΕτΚ, αλλ΄ από τη γνώση ή τυχόν κοινοποίησή της. ΣτΕ 2790/2014,

σελ. 548.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Βλ. και λ. Δάση - Δασικές εκτάσεις

Άρθρο 32 Ν 4067/2012: Διάταξη αμφίβολης συνταγματικότητας; (γνμδ.), Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις, Χ. Αθανασοπούλου,

σελ. 407.

Η ύπαρξη οικοδομής σε ρυμοτομούμενο οικόπεδο, η οποία ανεγέρθηκε βάσει οικοδομικής αδείας, κατά τον Ν 5269/1931, δεν συνεπάγεται και άρση της ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ούτε διαφοροποιεί τους όρους, βάσει των οποίων η Διοίκηση οφείλει να ρυθμίσει εκ νέου το πολεοδομικό καθεστώς του συγκεκριμένου ακινήτου, σε περίπτωση άρσεως της ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως. ΣτΕ 2548/2014,

σελ. 560.

Αόριστη δήλωση του οικείου ΟΤΑ περί αδυναμίας αποζημιώσεως των θιγομένων ιδιοκτητών, δεν αρκεί για να προσδώσει νόμιμο έρεισμα στη μετατροπή του ακινήτου σε οικοδομήσιμο χώρο. ΣτΕ 2267/2014,

σελ. 562.

Απαλλοτρίωση ακινήτων κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Μεταλλευτικός Κώδικας. Ο χαρακτηρισμός αγροτικού ακινήτου ως ποτιστικού ή ξηρικού ανάγεται στην αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Μεταλλείων. ΓνμδΝΣΚ 94/2014,

σελ. 571.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία - Οι εκδόσεις «πράσινων» ομολόγων («Green Bonds») από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις, Γ. Παυλίδης,

σελ. 401.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Η προσβαλλομένη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ, με την οποία απεφασίσθη εκ νέου ανάκληση πράξης έγκρισης συλλογικού συστήματος ανταποδοτικής εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης συσκευασιών της αιτούσας, έχει χαρακτήρα διοικητικής κυρώσεως συνισταμένης σε οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητάς της. ΣτΕ 2480/2014,

σελ. 474.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Διαφορές από την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση αποβλήτων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ε΄ Τμήματος ΣτΕ. ΣτΕ 2480/2014,

σελ. 474.

Οι διατάξεις του άρθ. 5 Ν 3147/2003 δεν έχουν αποκαταστατικό χαρακτήρα, συνεπώς η εκδίκαση διαφορών από την αμφισβήτηση πράξεων εκδιδομένων κατ΄ εφαρμογή τους, δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των διοικητικών Πρωτοδικείων, αλλά στην ακυρωτική αρμοδιότητα του ΣτΕ. ΣτΕ Ολ 521/2014,

σελ. 551.

ΑΡΧΑΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Η ένταξη ιδιοκτησιών σε ζώνη απόλυτης προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, στην οποία απαγορεύεται κάθε δόμηση με το ΠΔ της 20.2.2003, δυνάμει του οποίου καθορίσθηκαν όροι και περιορισμοί δόμησης στη ΖΟΕ Μεσογείων και η συνεπεία αυτής εξαίρεση των εν λόγω ιδιοκτησιών από την εγκριθείσα πολεοδομική μελέτη, δεν αντίκειται στο άρθ. 17 Συντ. ούτε στο άρθ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ. ΣτΕ 2724/2014,

σελ. 500.

Κατάργηση δίκης. Αίτηση ακύρωσης πράξης έγκρισης απόσπασης αρχαιολογικών καταλοίπων σταθμού Βενιζέλου Μετρό Θεσσαλονίκης και αποδόμησης αποσπασματικά σωζομένων υπολοίπων τμημάτων. ΣτΕ 2381/2014,

σελ. 504.

Τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμαστικών τομών σε ορισμένη έκταση δεν αποκλείει την ύπαρξη αρχαίων, η δε μη ύπαρξη αρχαίων στη συγκεκριμένη έκταση δεν αρκεί για τον αποχαρακτηρισμό της. Οι ζώνες προστασίας μπορεί να εκτείνονται σε όση έκταση γύρω από τα ευρήματα και τον αρχαιολογικό χώρο κρίνεται αναγκαία για την προστασία, ανάδειξη και σύνθεσή τους σε ιστορική, λειτουργική και αισθητική ενότητα χώρου. ΣτΕ 2343/2014,

σελ. 511. j

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Βλ. λ. Δάση - Δασικές εκτάσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Βλ. λ. Εγκαταστάσεις

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βλ. λ. Προστατευόμενες περιοχές

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ) Βλ. λ. Χρήσεις γης

ΔΑΣΗ - ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η έννοια του «δάσους» στο πλαίσιο εφαρμογής του τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου - Μία νέα προσέγγιση στην πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου; Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις, Α. Παπαθανασόπουλος,

σελ. 411.

Ανταλλαγές δασικών εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών. Θέματα, Ά. Βήχος,

σελ. 444.

Ο χαρακτηρισμός ως δασικής εκτάσεως εκτός σχεδίου πόλεως, μη προοριζομένης για δόμηση, δεν προσβάλλει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, εφ΄ όσον ο χαρακτηρισμός ανταποκρίνεται στον αληθή χαρακτήρα της εκτάσεως και δεν παρεμποδίζει την κατά προορισμόν χρήση της. ΣτΕ 2938/2014 ,

σελ. 463.

Εφ΄ όσον υπάρχει η οργανική ενότητα της δασικής βλαστήσεως υφίσταται η αντικειμενική προϋπόθεση της έννοιας του δάσους ή δασικής εκτάσεως και τεκμαίρεται ως αυταπόδεικτη η συνυπάρχουσα θεμελιώδης λειτουργία κάθε δασικού οικοσυστήματος, που συμβάλλει στην ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος. ΣτΕ 2937/2014,

σελ. 465.

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αναδασωτέας εκτάσεως είναι υποχρεωτική, όταν σκοπός της κήρυξής της αναδασωτέας είναι η δάσωσή της και η πρόσδωση σε αυτήν δασικού χαρακτήρα. Αν η έκταση έχει ήδη δασικό χαρακτήρα, η κήρυξή της αναγκαστικώς απαλλοτριωτέας δεν είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση. ΣτΕ 2729/2014,

σελ. 468.

Οι διατάξεις των άρθ. 71 Ν 998/1979 και 114 Ν 1892/1990 περί κατεδαφίσεως αυθαιρέτων δεν τυγχάνουν εφαρμογής, όταν πρόκειται για χορτολιβαδικές εκτάσεις κατ΄ άρθ. 3 παρ. 6β΄ Ν 998/1979, εφ΄ όσον οι εκτάσεις αυτές δεν έχουν δασικό χαρακτήρα. ΣτΕ 2494/2014,

σελ. 471.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΗΡΙΑ

Όροι δόμησης διατηρητέου κτιρίου κατά παρέκκλιση από ισχύοντες για τα ακίνητα της περιοχής και μη αποβλέποντες ουδ΄ εξασφαλίζοντες την προστασία και διατήρηση αναλλοιώτου του διατηρητέου κτηρίου, αλλ΄ οδηγούντες σε υποβάθμιση και αλλοίωσή του, είναι μη νόμιμοι, ως εκτός εξουσιοδοτήσεως του άρθ. 110 ΚΒΠΝ. ΣτΕ 2740/2014,

σελ. 536. j

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Άρθρο 32 Ν 4067/2012: Διάταξη αμφίβολης συνταγματικότητας; (γνμδ.), Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις, Χ. Αθανασοπούλου,

σελ. 407.

Εφ΄ όσον οι αιτούντες δεν μνημονεύουν τις βλαπτικές συνέπειες, που εξακολουθούν να απορρέουν από την προσβαλλομένη και μη ισχύουσα πλέον άδεια λειτουργίας του επιμάχου συνεργείου, δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους ιδιαίτερο έννομο συμφέρον προς συνέχιση της δίκης. ΣτΕ 2791/2014,

σελ. 488, ΣτΕ 2381/2014,

σελ. 504.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) είναι νομικό πρόσωπο διφυούς χαρακτήρα, του οποίου πράξεις έχουν εκτελεστό χαρακτήρα και προσβάλλονται παραδεκτώς ενώπιον του ΣτΕ με αίτηση ακυρώσεως. ΣτΕ 2480/2014,

σελ. 474.

Η παύση ισχύος της προσβαλλομένης πράξεως δεν συνεπάγεται πάντοτε κατάργηση της δίκης. Τυχόν βλαπτικές διοικητικής φύσεως συνέπειες, οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος της πράξεως και διατηρούνται και μετά τη λήξη ισχύος της, συνιστούν λόγο συνέχισης της δίκης, αν ο αιτών τις επικαλεσθεί και τις αποδείξει, προκειμένου με την ακύρωση της πράξεως να επιτύχει την άρση των εν λόγω συνεπειών, οι οποίες δεν είναι δυνατόν ν΄ ανατραπούν με την άσκηση άλλων ενδίκων βοηθημάτων. ΣτΕ 2791/2014,

σελ. 488, ΣτΕ 2381/2014,

σελ. 504.

Από μόνη τη δημοσίευση στον Τύπο περιλήψεως πράξεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων εγκαταστάσεως σταθμού βάσεως κεραίας κινητής τηλεφωνίας, δεν είναι δυνατόν να συναχθεί τεκμήριο πλήρους γνώσεως της πράξεως αυτής εκ μέρους των αιτούντων. ΣτΕ 2716/2014,

σελ. 490.

Οι αποφάσεις καθορισμού ζωνών προστασίας εντός αρχαιολογικού χώρου φέρουν κανονιστικό χαρακτήρα. Η από αρχαιολογικής απόψεως ουσιαστική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών μιας περιοχής, προκειμένου να ενταχθεί σε ζώνη κανονιστικών ρυθμίσεων, δεν υπόκειται σε ακυρωτικό έλεγχο. ΣτΕ 2343/2014,

σελ. 511.

Η έκδοση πράξεως αναγνώρισης οδού συνιστά άσκηση αρμοδιότητος πολεοδομικού σχεδιασμού, η οποία δεν έχει εντοπισμένο χαρακτήρα, επομένως πρέπει να επιχειρείται με προεδρικό διάταγμα. ΣτΕ 2790/2014,

σελ. 548.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η προσβαλλομένη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ, με την οποία απεφασίσθη εκ νέου ανάκληση πράξης έγκρισης συλλογικού συστήματος ανταποδοτικής εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης συσκευασιών της αιτούσας, έχει χαρακτήρα διοικητικής κυρώσεως συνισταμένης σε οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητάς της. ΣτΕ 2480/2014,

σελ. 474.

Το μέτρο της οριστικής διακοπής λειτουργίας επιχειρήσεως ή δραστηριότητας, η οποία προκαλεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, επιβάλλεται, όταν το ηπιότερο μέτρο της προσωρινής διακοπής κρίνεται ατελέσφορο, επειδή η επιχείρηση παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα μέτρα ή επειδή άλλα μέτρα -πλην της οριστικής διακοπής- θεωρούνται ως μη αποτελεσματικά. ΣτΕ 3099/2014,

σελ. 481.

Μέχρι να εκπονηθούν και εγκριθούν χωροταξικά σχέδια και εφ΄ όσον το ζήτημα του τόπου ασκήσεως της σχετικής δραστηριότητος δεν ρυθμίζεται με εγκεκριμένο ρυθμιστικό, χωροταξικό ή πολεοδομικό σχέδιο, με ΖΟΕ ή πρόβλεψη βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ζώνης, εγκατάσταση βιομηχανιών επιτρέπεται σε περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) κατ΄ άρθ. 24 Ν 1650/1986. ΣτΕ 2885/2014,

σελ. 486.

Εφ΄ όσον οι αιτούντες δεν μνημονεύουν τις βλαπτικές συνέπειες, που εξακολουθούν να απορρέουν από την προσβαλλομένη και μη ισχύουσα πλέον άδεια λειτουργίας του επιμάχου συνεργείου, δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους ιδιαίτερο έννομο συμφέρον προς συνέχιση της δίκης. ΣτΕ 2791/2014,

σελ. 488.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Βλ. λ. Χρήσεις γης

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Βλ. λ. Ανάπτυξη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Βλ. και λ. Περιβαλλοντική πληροφόρηση, Ύδατα - Υδατικοί πόροι

H Οδηγία 91/676 αποσκοπεί στη θέσπιση αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση, εντός της ΕΕ, της προστασίας των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προελεύσεως. ΔΕΕ C237/2012 απόφ. της 4ης Σεπτεμβρίου 2014, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας,

σελ. 567.

Η Σύμβαση CITES αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι το διεθνές εμπόριο των περιλαμβανομένων στα Παραρτήματά της ειδών και μερών ή προϊόντων τους, δεν θίγει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά στηρίζεται σε μια βιώσιμη χρησιμοποίηση των αγρίων ειδών. ΔΕΕ C-532/2013 απόφ. της 4ης Σεπτεμβρίου 2014, Sofia Zoo κατά Orszagos Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Vizugyi Fofelugyeloseg,

σελ. 567.

Κατ΄ άρθ. 9 Οδηγίας 2000/60 τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπ΄ όψη την αρχή της ανακτήσεως του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, περιλαμβανομένου του κόστους για το περιβάλλον και τους πόρους, υπό το πρίσμα της οικονομικής αναλύσεως που πραγματοποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας και σύμφωνα, ειδικότερα, με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». ΔΕΕ C525/2012 απόφ. της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

σελ. 568.

Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. Περιορισμοί στην άσκηση δικαιωμάτων και ελευθεριών πρέπει να προβλέπονται από τον νόμο και να σέβονται το βασικό περιεχόμενο των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών. Περιορισμοί επιτρέπονται μόνον αν είναι αναγκαίοι και κατατείνουν στην επίτευξη σκοπών γενικού συμφέροντος ή αν παρίσταται ανάγκη στην προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών τρίτων. Η προστασία του περιβάλλοντος καταλέγεται μεταξύ των σκοπών αυτών. ΓενΔΕΕ T-614/2013 απόφ. της 26ης Σεπτεμβρίου 2014, Romonta GmbH κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

σελ. 569.

ΕΦΕΣΗ

Το ΣτΕ μπορεί να κρατήσει και να δικάσει κατ΄ ουσίαν υπόθεση, η οποία κατ΄ άρθ. 1 Ν 702/1977 υπάγεται στην αρμοδιότητα του διοικητικού Εφετείου, όταν για την υπόθεση αυτή επιτρέπεται άσκηση εφέσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της αποφάσεως του διοικητικού Εφετείου. ΣτΕ 2938/2014 ,

σελ. 463.

ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΖΟΕ)

Η κατ΄ άρθ. 183 παρ. 1 ΚΒΠΝ θεσπιζομένη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) (άρθ. 29 Ν 1337/1983) αποβλέπει στον οικιστικό έλεγχο των περιαστικών εκτός σχεδίου περιοχών προς πρόληψη της περαιτέρω επιδείνωσης των προβλημάτων τους και προστασία του περιβάλλοντός τους. ΣτΕ 2724/2014,

σελ. 500.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Η εγκατάσταση σταθμών κινητής τηλεφωνίας δεν έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τον συνολικό χωροταξικό σχεδιασμό του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, απαιτείται όμως η χωροθέτηση κάθε εγκαταστάσεως να καλύπτει τις υποχρεώσεις ασφαλείας, υγείας των πολιτών, αισθητικής του τοπίου και επάρκειας του συστήματος, με κατάλληλο σχεδιασμό των σχετικών δικτύων κατ΄ άρθ. 6 παρ. Γ΄ του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΣτΕ 2716/2014,

σελ. 492.

Κατά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων σταθμών κινητής τηλεφωνίας εξετάζεται και το ζήτημα της αποστάσεώς τους από κτήρια ευπαθών ομάδων πληθυσμού, το ζήτημα όμως αυτό δεν εξετάζεται μεμονωμένα, αλλά σε συνδυασμό με κάθε μορφής ιδιαιτερότητες της θέσεως, στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει ο σταθμός και τις αναμενόμενες επιπτώσεις του στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. ΣτΕ 2437/2014,

σελ. 497.

Η ρύθμιση της παρ. 19 άρθ. 31 Ν 3431/2006 καταλαμβάνει όσους σταθμούς είχαν αδειοδοτηθεί χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων έως την έκδοση της ΚΥΑ 15393/2002/5.8.2002. Η ρύθμιση της παρ. 20 άρθ. 31 Ν 3431/2006 καταλαμβάνει όσους σταθμούς διέθεταν περιβαλλοντικές εγκρίσεις και προβλέπει δυνατότητα υποβολής στην ΕΕΑΕ μελέτης ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, για να διαπιστωθεί η προσαρμογή στα όρια αυτά, χωρίς εκ νέου τήρηση της διαδικασίας κατά τα λοιπά. ΣτΕ 456/2014,

σελ. 499.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Βλ. και λ. Αναγκαστική απαλλοτρίωση, Αρχαία - Αρχαιολογικοί χώροι, Δάση - Δασικές εκτάσεις

Η ειδική διοικητική διαδικασία του άρθ. 14 Ν 998/1979 αφορά αποκλειστικά τη διαπίστωση, αν μία έκταση αποτελεί ή όχι δασικό οικοσύστημα και δεν σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό της καθεστώς. ΣτΕ 2937/2014,

σελ. 465. j

ΚΕΡΑΙΕΣ Βλ. λ. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Η πρόβλεψη κοινοχρήστων χώρων πρέπει να συνάπτεται προς πολεοδομικά κριτήρια που αναφέρονται στην ορθολογική διάταξη μεταξύ οικοδομησίμων και κοινοχρήστων χώρων, στην εξυπηρέτηση των κυκλοφοριακών και οικιστικών αναγκών και στην αισθητική προβολή της περιοχής. ΣτΕ 2267/2014,

σελ. 562.

Στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου ανήκει η χρηματοδότηση απόκτησης μόνο κοινοχρήστου χώρου. Η αγορά από Δήμο ακινήτου, που ρυμοτομείται από εγκεκριμένο ρυμ. σχέδιο για δημιουργία κοινοχρήστου χώρου, αποτελεί τρόπο συντέλεσης της απαλλοτρίωσης, εφ΄ όσον μέχρι την έκδοση της αποφάσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας έχει συνταχθεί πράξη προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης. ΓνμδΝΣΚ 150/2014,

σελ. 573.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Βλ. λ. Δάση - Δασικές εκτάσεις

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ)

Για την τροποποίηση ή εκσυγχρονισμό υφισταμένων έργων ή δραστηριοτήτων και την αναθεώρηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αυτών, μετά την πάροδο ισχύος τους και εφ΄ όσον μεταβάλλονται επί το δυσμενέστερο ουσιώδεις όροι της αρχικής πράξεως, απαιτείται να τηρηθεί προηγουμένως διαδικασία εγκρίσεως των όρων αυτών, που περιλαμβάνει και σύνταξη και υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ΣτΕ 2885/2014,

σελ. 486.

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ Βλ. λ. Αναγκαστική απαλλοτρίωση

ΜΝΗΜΕΙΑ

Προστασία περιβάλλοντος χώρου Μαρασλείου Ακαδημίας. Η διατήρηση πολιτιστικών αγαθών, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους ως μνημείων και ο ίδιος ο χαρακτηρισμός ουδόλως εξαρτώνται από την ύπαρξη αναγκών, τις οποίες θα μπορούσε να ικανοποιήσει ο χώρος των υπό χαρακτηρισμό στοιχείων, αν αυτά δεν υπήρχαν. Τυχόν αλλιώσεις πολιτιστικού αγαθού υποχρεώνουν τη Διοίκηση να μεριμνήσει για τη συντήρηση και αποκατάστασή του. ΣτΕ 2485/2014,

σελ. 515. j

Η κατ΄ άρθ. 14 παρ. 2 Ν 3028/2002 έγκριση κατεδάφισης κτίσματος εντός ενεργού οικισμού, που αποτελεί αρχαιολογικό χώρο, απαιτείται και σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί απορριπτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού επί αιτήματος χαρακτηρισμού του ακινήτου ως μνημείου, καθ΄ όσον είναι δυνατόν ένα ακίνητο να μην συγκεντρώνει μεν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί ως νεώτερο μνημείο, αλλ΄ η κατεδάφισή του ν΄ αλλοιώνει τον χαρακτήρα και τον πολεοδομικό ιστό του οικισμού και να διαταράσσει, κατά τρόπο βλαπτικό για τον αρχαιολογικό χώρο, τη σχέση μεταξύ δομημένου και ελευθέρου χώρου. ΣτΕ 2345/2014

Κατ΄ άρθ. 6 παρ. 10 Ν 3028/2002, όταν εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία ακίνητο μεταγενέστερο του 1830, αλλά προγενέστερο των τελευταίων 100 ετών, δεν χαρακτηρίζεται ως νεώτερο μνημείο, η απόφαση αυτή συνιστά και άδεια κατεδαφίσεως του ακινήτου αυτού (ή εκτελέσεως επ΄ αυτού οικοδομικών εργασιών). ΣτΕ 2344/2014,

σελ. 526.

ΟΔΟΙ - ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τυχόν εκδιδομένη από δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο πράξη χαρακτηρισμού δημοτικής ή κοινοτικής οδού δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη. Η ιδιότητα δηλαδή μιας οδού ως δημοτικής ή κοινοτικής συνιστά ζήτημα πραγματικό, εφ΄ όσον ο νόμος δεν προβλέπει ειδική διαδικασία, η οποία να προσδίδει στην οδό τον ανωτέρω χαρακτηρισμό. ΣτΕ 2790/2014,

σελ. 548.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Η διάταξη του άρθ. 24 παρ. 2 Συντ. απευθύνει στον κοινό και κανονιστικό νομοθέτη επιταγές να ρυθμίσει την εξέλιξη των οικισμών βάσει ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού, δηλ. σχεδιασμού, ο οποίος τελείται σύμφωνα με τις αρχές της πολεοδομικής επιστήμης και διαφυλάσσει την ιδιομορφία και εν γένει φυσιογνωμία κάθε περιοχής, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι όροι διαβιώσεως εντός των οικισμών. ΣτΕ 2888/2014,

σελ. 541.

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Βλ. και λ. Αναγκαστική απαλλοτρίωση

Ένα γήπεδο θεωρείται ότι έχει πρόσωπο, δηλ. κοινό όριο σε οδό, που το καθιστά οικοδομήσιμο, όταν ανεξαρτήτως αν η οδός αυτή είναι εθνική, επαρχιακή, δημοτική ή κοινοτική, υφίσταται νομίμως και είναι ήδη διανοιγμένη εις τρόπον, ώστε να είναι προσπελάσιμη και να παρέχει πράγματι επικοινωνία με το γήπεδο. ΣτΕ 2790/2014,

σελ. 548.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Βλ. λ. Δάση - Δασικές εκτάσεις

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Βλ. λ. Δάση - Δασικές εκτάσεις, Προστατευόμενες περιοχές

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Με τα κατ΄ άρθ. 79 παρ. 6 του ΓΟΚ/1973 εκδιδόμενα διατάγματα μπορούν να επιβάλλονται όροι και περιορισμοί δομήσεως και να καθορίζονται χρήσεις ακινήτων διαφορετικοί από αυτούς που προβλέπει ο ΓΟΚ, σε οικισμούς ή τμήματά τους, που χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακοί. ΣτΕ 2888/2014,

σελ. 541.

ΠΑΝΙΔΑ Βλ. λ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Στους παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου το παραδοσιακό πρότυπο δόμησης συνίσταται στην ανέγερση σε κάθε ιδιοκτησία ενός κτηρίου κύριας κατοικίας και των τυχόν βοηθητικών κτηρίων αυτής, όχι δε περισσοτέρων αυτοτελών κτηρίων κατοικίας με το σύστημα της διηρημένης ιδιοκτησίας, το οποίο είναι ξένο και ασύμβατο με τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής αυτής. ΣτΕ 2888/2014,

σελ. 541.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Οι διατάξεις του άρθ. 5 N 3147/2003, καθ΄ ο μέρος αφορούν παραχώρηση εκτάσεων που έχουν καλλιεργηθεί συστηματικά επί δεκαετία, είναι ανίσχυρες ως αντικείμενες στις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου. ΣτΕ Ολ 521/2014,

σελ. 551.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η δημιουργία της Ελληνικής Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και η ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2009-2013: Αναγκαιότητα, προκλήσεις και προοπτικές, Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις, Κ. Νέδας, Κ. Πεδιαδίτη, Ε. Γρηγορίου, Π. Τσιαβός,

σελ. 415.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής δεύτερης κατοικίας γίνεται με διαδικασία που εξασφαλίζει τη συμμετοχή του οικείου πρωτοβάθμιου ΟΤΑ, ο οποίος βαρύνεται με την εκπλήρωση των απαιτουμένων διατυπώσεων δημοσιότητας ή γνωστοποίησης της μελετωμένης ρυθμίσεως, ώστε να δοθεί δυνατότητα στον θιγόμενο ιδιοκτήτη να προβάλει τυχόν αντιρρήσεις του. Αν μετά την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας και την εξέταση των ενστάσεων επέλθουν ουσιώδεις μεταβολές στη μελέτη, απαιτείται εκ νέου κίνηση της διαδικασίας δημοσιότητας και κίνηση νέας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. ΣτΕ 2724/2014,

σελ. 500.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Βλ. και λ. Προστατευόμενες περιοχές

Tο ισχύον ΓΠΣ προβλέπει χωροθέτηση ζώνης χονδρεμπορίου και αποθηκών στη συνοικία Άγιος Νικόλαος πόλεως Ρόδου, που χαρακτηρίζεται και ως «νέα αναπτυξιακή ζώνη» για τις συγκεκριμένες χρήσεις και επιβάλλει περαιτέρω την παύση λειτουργίας της μονάδος παραγωγής ρεύματος στο ένδικο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ). Δοθέντος όμως ότι το επίδικο ΟΤ αποτελεί χώρο αναπτύξεως δραστηριότητας της ΔΕΗ, οι ρυθμίσεις του ΓΠΣ δεν απαγορεύουν την εγκατάσταση στο εν λόγω ΟΤ κέντρου διανομής 150/20 kV. ΣτΕ 2597/2014,

σελ. 490.

Ο καθορισμός χώρου στο ρυμοτομικό σχέδιο ως καταλλήλου για την ανέγερση δημοσίου, δημοτικού ή κοινής ωφελείας κτηρίου γίνεται επί τη βάσει πολεοδομικών κριτηρίων και πρέπει να αιτιολογείται από την άποψη της ανάγκης ανεγέρσεως του κτηρίου και της καταλληλότητας του χώρου. ΣτΕ 2728/2014,

σελ. 553.

Η τροποποίηση, ακόμη κι εντοπισμένη, εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εκατέρωθεν του βασικού οδικού δικτύου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης αποτελεί σημαντική πολεοδομική παρέμβαση και πρέπει να επιχειρείται μόνο με προεδρικό διάταγμα. ΣτΕ 2378/2014,

σελ. 555.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ο καθορισμός ζώνης Α΄ ορεινού όγκου Υμηττού και ο χαρακτηρισμός της ως «απόλυτης προστασίας της φύσης και των μνημείων», δεν έχει την έννοια του χαρακτηρισμού περιοχής ως απόλυτης προστασίας της φύσης κατ΄ άρθ. 21 Ν 1650/1986, αλλά της πρόβλεψης ζώνης αυξημένης προστασίας, όπου απαγορεύεται η δόμηση με σκοπό την προστασία και διατήρηση του ευαίσθητου οικοσυστήματος. ΣτΕ Ολ 2996/2014,

σελ. 445.

ΡΕΜΑΤΑ

Αναγκαίος όρος για την ένταξη ρεμάτων σε πολεοδομική ρύθμιση είναι η προηγούμενη αποτύπωσή τους και ο καθορισμός της οριογραμμής τους με την έκδοση προεδρικού διατάγματος και τη δημοσίευσή του στην ΕτΚ. ΣτΕ 2732/2014

σελ. 473.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Βλ. λ. Δάση - Δασικές εκτάσεις

ΣΥΝΤΑΓΜΑ Βλ. λ. Αναγκαστική απαλλοτρίωση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Βλ. λ. Ανάπτυξη

ΥΔΑΤΑ - ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Βλ. και λ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ρέματα

Διαχείριση υδάτων στον Ευρωενωσιακό χώρο - Οδηγία 2000/60/ΕΚ (συνοπτική παρουσίαση), Θέματα, Σ. Τασιόπουλος,

σελ. 439.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Βλ. λ. Ανάπτυξη

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Βλ. και λ. Προστατευόμενες περιοχές

Tο ισχύον ΓΠΣ προβλέπει χωροθέτηση ζώνης χονδρεμπορίου και αποθηκών στη συνοικία Άγιος Νικόλαος πόλεως Ρόδου, που χαρακτηρίζεται και ως «νέα αναπτυξιακή ζώνη» για τις συγκεκριμένες χρήσεις και επιβάλλει περαιτέρω την παύση λειτουργίας της μονάδος παραγωγής ρεύματος στο ένδικο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ). Δοθέντος όμως ότι το επίδικο ΟΤ αποτελεί χώρο αναπτύξεως δραστηριότητας της ΔΕΗ, οι ρυθμίσεις του ΓΠΣ δεν απαγορεύουν την εγκατάσταση στο εν λόγω ΟΤ κέντρου διανομής 150/20 kV. ΣτΕ 2597/2014,

σελ. 490.

Η διαδικασία σφράγισης παρανόμων χρήσεων είναι αυτοτελής και λειτουργεί ανεξαρτήτως της υπάρξεως σχετικής οικοδομικής αδείας ή αδείας λειτουργίας. Ο νομοθέτης δεν προέβλεψε ανάκληση αδειών αντιθέτων με τις ισχύουσες στην περιοχή χρήσεις, αλλ΄ επέβαλε απ΄ ευθείας τη σφράγιση, ως ύστατο μέτρο εξασφάλισης του καθεστώτος χρήσεων της περιοχής. ΣτΕ 2738/2014 ,

σελ. 556.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Βλ. λ. Εγκαταστάσεις, Προστατευόμενες περιοχές