ΔΕΕ C-237/2012 απόφ. της 4ης Σεπτεμβρίου 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2014, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας H Οδηγία 91/676 αποσκοπεί στη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προστασίας των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προελεύσεως. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, τα κράτη μέλη οφείλουν να εκπονούν και να θέτουν σε εφαρμογή προγράμματα δράσεως για τις χαρακτηρισμένες ευπρόσβλητες περιοχές. Tα εν λόγω προγράμματα δράσεως πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς αζωτούχων λιπασμάτων στο έδαφος και ιδίως να καθορίζουν ειδικά όρια διασποράς ζωικής κόπρου. Μολονότι τα κράτη μέλη έχουν ορισμένη ευχέρεια επιλογής των συγκεκριμένων κανόνων εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 91/676, εν τούτοις οφείλουν, εν πάση περιπτώσει, να διασφαλίσουν την επίτευξη των σκοπών της Οδηγίας αυτής και συνεπώς των σκοπών της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθ. 191 παρ. 1 και 2 ΣΛΕΕ. Περαιτέρω κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, στο πλαίσιο Οδηγίας, όπως η Οδηγία 91/676, η οποία περιλαμβάνει τεχνικούς κανόνες στον τομέα του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη υποχρεούνται ειδικώς, προκειμένου να ικανοποιήσουν πλήρως την απαίτηση ασφάλειας δικαίου, να μεριμνούν ώστε η νομοθεσία τους, που αποσκοπεί στη διασφάλιση της μεταφοράς της εν λόγω Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο να είναι σαφής και ακριβής. Τέλος, κατά πάγια νομολογία...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.