Ευρετήρια (Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2014)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΓΙΑΛΟΣ

Η επιρροή του άρθ. 11 Ν 4281/2014 στον διοικητικό καθορισμό του αιγιαλού: η θεσμοθέτηση «ακτολογίου»; Άρθρα - Μελέτες, Α. Παπαθανασόπουλος,

σελ. 595.

Σε πόλεις και οικισμούς που δημιουργήθηκαν πριν από το έτος 1923 ή έχουν πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους και στους οποίους δεν υπάρχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, η οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί κατ΄ άρθ. 7 παρ. 5 Ν 2971/2001 να υπερβεί τη νομίμως διαμορφωμένη γραμμή δόμησης, όταν δε οι οικισμοί αυτοί έχουν οριοθετηθεί, η οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του οικισμού, εφ΄ όσον αυτά περιλαμβάνουν τον διαμορφωμένο πολεοδομικό ιστό του οικισμού κατ΄ άρθ. 84 παρ. 1α΄ ΚΒΠΝ. ΣτΕ 2057/2014,

σελ. 664.

Το μέτρο της κατεδαφίσεως κτισμάτων ανεγερθέντων χωρίς την προβλεπομένη άδεια λαμβάνεται οποτεδήποτε και αν έχει λάβει χώρα η ανέγερσή τους, ακόμη δηλαδή και αν έχουν ανεγερθεί πριν την οριοθέτηση του αιγιαλού με διοικητική πράξη. ΣτΕ 3354/2014,

σελ. 706.

Για την κατεδάφιση κτισμάτων σε αιγιαλό ή παραλία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι ειδικές διατάξεις του ΑΝ 2344/1940, αρμόδιο δε όργανο για την έκδοση πράξεως, με την οποία διατάσσεται η κατεδάφιση κατασκευής, που έχει ανεγερθεί αυθαιρέτως σε αιγιαλό ή παραλία είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας. ΣτΕ 2259/2014,

σελ. 714.

ΑΚΤΕΣ

Η επιρροή του άρθ. 11 Ν 4281/2014 στον διοικητικό καθορισμό του αιγιαλού: η θεσμοθέτηση «ακτολογίου»; Άρθρα - Μελέτες, Α. Παπαθανασόπουλος,

σελ. 595.

Οι παράκτιοι οικισμοί συνιστούν ευαίσθητες περιοχές, των οποίων η πολεοδομική ρύθμιση απαιτείται να γίνεται με την έκδοση διατάγματος. ΣτΕ 2133/2014,

σελ. 676.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Είναι ανίσχυρη η ΥΑ 1085787/888/0013/2008, με την οποία καθορίζεται αδιακρίτως για όλα τα ακίνητα που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα ενιαίος συντελεστής 0,80 επί της αξίας τους, η δε εφαρμογή του ενιαίου αυτού συντελεστή προβλέπεται και για ακίνητα εντός σχεδίου, των οποίων η απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας έχει οδηγήσει σε αδυναμία χρήσης και εκμετάλλευσης κατά τον προορισμό τους. Τα ακίνητα αυτά εξαιρούνται από το ενιαίο τέλος του Ν 3634/2008 και την έκτακτη εισφορά του Ν 3808/2009. ΣτΕ Ολ 520/2014,

σελ. 694.

Μόνη η γειτνίαση ακινήτου με αρχαιολογικό χώρο δεν δύναται αφ΄ εαυτής να δικαιολογήσει την για πολεοδομικούς λόγους παράταση απαλλοτριώσεως, η οποία επεβλήθη στο ακίνητο αυτό για χρονικό διάστημα εκτεινόμενο πέραν των 17 ετών από της κηρύξεως της απαλλοτριώσεως. ΣτΕ 2276/2014,

σελ. 696.

Ακύρωση σιωπηράς αρνήσεως Δήμου να αναθεωρήσει σχέδιο πόλεως, προκειμένου να χαρακτηρισθεί οικοδομήσιμο ακίνητο ιδιοκτησίας του δικαιοπαρόχου των αιτούντων, του οποίου η δέσμευση για τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου είχε διαρκέσει 31 έτη χωρίς το επίμαχο ακίνητο να χρησιμοποιηθεί για τον ως άνω σκοπό. j ΣτΕ 2246/2014,

σελ. 697.

Με μόνη τη δημοσίευση δικαστικής αποφάσεως, με την οποία κρίνεται ότι συντρέχει υποχρέωση άρσεως απαλλοτριώσεως ή ρυμοτομικού βάρους και μέχρι την ολοκλήρωση της τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως ή της πολεοδομικής μελέτης, το ακίνητο δεν καθίσταται οικοδομήσιμο, αλλά παραμένει πολεοδομικώς αρρύθμιστο. ΣτΕ 1538/2014,

σελ. 698.

Η εξαιρετική διαδικασία ανακλήσεως απαλλοτριώσεως λόγω μη εκπληρώσεως του σκοπού της απόκειται και στη βούληση του πρώην ιδιοκτήτη του απαλλοτριωθέντος, ο οποίος γνωρίζει ότι η επιστρεπτέα αποζημίωση υπολογίζεται με τη λήψη υπ΄ όψη και του δείκτη τιμών καταναλωτή του χρόνου εκδόσεως της πράξεως καθο