Δ. Μαρκάτος, Καταδυτικά Πάρκα: Σχόλια στον νέο Ν 4296/2014 (αντικατάσταση άρθ. 13 παρ. 4 εδάφ. 2 Ν 3409/2005 - Υποχρεωτική απόσταση από κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι όχι μόνο δεν χρειάζεται να απέχουν από τα Καταδυτικά Πάρκα, αλλά το βέλτιστο θα ήταν να ευρίσκονται εντός αυτών και να περιβάλλονται από αυτά. Αν επιθυμούμε ν΄ αναπτυχθεί πράγματι ο καταδυτικός τουρισμός στην Ελλάδα, επιβάλλεται άμεση τροποποίηση του άρθ. 13 του Ν 3409/2005 και συγκεκριμένα, η απάλειψη του 2ου εδαφίου της παρ. 4 αυτού. Το πρώτο επιτυχές βήμα για την ανάπτυξη των καταδύσεων αναψυχής στην χώρα μας έγινε με την έκδοση του Ν 3409/2005 «Καταδύσεις Αναψυχής», που απελευθέρωσε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα έπειτα από 32 χρόνια γενικής απαγόρευσης. Ο νόμος ετέθη σε εφαρμογή τον Φεβρουάριο 2006 και ήδη τα καταδυτικά κέντρα από περίπου 50 έχουν ξεπεράσει τα 300. Το δεύτερο επιτυχές βήμα υπήρξε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό (απόφ. ΥΠΕΧΩΔΕ 24208/4.6.2009, ΦΕΚ Β΄ 1138/11.6.2009, που στο άρθ. 6Ε1.3 καθιερώνει τον καταδυτικό τουρισμό ως μορφή αθλητικού τουρισμού και την ανάπτυξή του μέσω Θεματικών Καταδυτικών Πάρκων με καθολική χωροθέτηση και πρόβλεψη περιμετρικών ζωνών περιορισμένης αλιείας, ιδίως ως αντισταθμιστικού μέτρου υπέρ των εκάστοτε τοπικών παράκτιων αλιέων. Το τρίτο επιτυχές βήμα έγινε με τη βελτίωση του άρθ. 11 του Ν 3409/2005 με την παρ. 1 του άρθ. 44 του Ν 4179/2013 (επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι) και με την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.