ΣτΕ 2275/2014 [Κριτήρια υπαγωγής ιδιωτικών εκτάσεων στη δασική νομοθεσία - Αρμοδιότητα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ιδιωτικές εκτάσεις, για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ήταν αγροτικές πριν την έναρξη του πολέμου, ήτοι προ του 1940, επανακαλλιεργηθείσες δε το αργότερο προ του 1960, εμφαίνονται ως αγροτικές στις Α/Φ του 1945 ή του 1960 ή σε αμφότερες, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις αυτές κατά τη διάρκεια του πολέμου ή μετά τη λήξη του δεν καλλιεργήθηκαν και απέκτησαν έτσι προσωρινά χαρακτήρα δάσους ή δασικής εκτάσεως για κάποιο χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 1940-1960, έως την επανακαλλιέργειά τους, που έλαβε χώρα μετά τη λήξη των εκτάκτων συνθηκών και πάντως προ του 1960, β) δεν απέκτησαν με οποιονδήποτε τρόπο μετά το 1960 δασικό χαρακτήρα, συνεπώς δεν εμφανίζονται ως δασικού χαρακτήρα σε αεροφωτογραφίες μεταγενέστερες του έτους αυτού και γ) για τις εκτάσεις αυτές υπάρχουν σχετικοί τίτλοι, αναγόμενοι σε χρόνο προγενέστερο της 23.2.1946 και έχουν μεταγραφεί. Εξακολουθούν όμως να υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ιδιωτικές υπό την ανωτέρω έννοια εκτάσεις, οι οποίες σε αεροφωτογραφίες προγενέστερες του έτους 1945 είχαν δασικό χαρακτήρα και εκχερσώθηκαν μεταγενεστέρως, καθ΄ όσον σκοπός των σχετικών διατάξεων, ανεξαρτήτως της συνταγματικότητάς τους από άλλης απόψεως, είναι η προστασία δασωθέντων κατά τη διάρκεια του πολέμου, της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου, ιδιωτικών αγρών και όχι η αποδέσμευση από το καθεστώς προστασίας των εκχερσωθέντων κατά την ίδια περίοδο δασών. Η απόφαση περί εφαρμογής του άρθ. 12 Ν 3208/2003 μπορεί να εκδοθεί μόνο μετά την τελεσιδικία της πράξεως χαρακτηρισμού εκτάσεως και μόνον εφ΄ όσον αυτή έχει χαρακτηρισθεί ως μη δασική, δεδομένου ότι η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται μόνον επί εκτάσεων, οι οποίες δεν απέκτησαν δασικό χαρακτήρα με οποιονδήποτε τρόπο μετά το 1960. Η εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως ατομικών πράξεων, που αφορούν χαρακτηρισμό εκτάσεων κατ΄ άρθ. 14 Ν 998/1979 και κήρυξη εκτάσεων αναδασωτέων κατ΄ άρθ. 38 και 41 Ν 998/1979, υπάγεται στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού Εφετείου. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει κατ΄ άρθ. 50 Ν 3900/2010 και τις εκκρεμείς υποθέσεις, εκείνες δηλ. που δεν έχουν συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως της ουσιαστικής ισχύος του Ν 3000/2011 (1.1.2011).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.