ΣτΕ 2257/2014 [Έννοια δάσους - Έννομο συμφέρον Δικηγορικών Συλλόγων σε περιβαλλοντικές δίκες]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, που κατοχυρώνεται και στο Σύνταγμα, περιλαμβάνεται μεταξύ των ζητημάτων, για τα οποία αναγνωρίζεται στους δικηγορικούς συλλόγους το δικαίωμα ασκήσεως ενδίκων βοηθημάτων. Ο αιτών Δικηγορικός Σύλλογος με έννομο συμφέρον ασκεί την κρινομένη αίτηση, ισχυριζόμενος ότι με την προσβαλλομένη πράξη θεσπίζονται ρυθμίσεις αντίθετες προς τη συνταγματική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων. Κατά την έννοια της ερμηνευτικής δηλώσεως του άρθ. 24 Συντ., κριτήριο υπάρξεως του δασικού οικοσυστήματος είναι η οργανική ενότητα της επ΄ αυτού βλαστήσεως, τούτο δε κρίνεται εν όψει του είδους και της ηλικίας της, της θέσεως του εδάφους, επί του οποίου φύεται και των επικρατουσών σε αυτό συνθηκών. Οι διατάξεις του άρθ. 3 παρ. 3 (περ. Ι), (περ. ΙΙ εδάφ. πρώτο) και (περ. ΙΙΙ εδάφ. πρώτο) Ν 998/1979, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον Ν 3208/2003, είναι αντίθετες προς το άρθ. 24 Συντ. για τους εξής λόγους: α) Η διάταξη της παρ. 3 περ. Ι του νέου άρθ. 3, διότι εξαρτά την ύπαρξη ενός δασικού οικοσυστήματος από τη δυνατότητα οικονομικής του εκμεταλλεύσεως, επανεισάγοντας έτσι στη θέση των υιοθετηθέντων από τον αναθεωρητικό νομοθέτη ορισμών της δασικής οικολογίας εκείνους της δασοπονίας, β) η διάταξη του πρώτου εδαφίου της περ. ΙΙ της παρ. 3 του νέου άρθ. 3, διότι ορίζει ότι το δασικό οικοσύστημα πρέπει ν΄ αποτελείται αποκλειστικά από δασοπονικά είδη και εξαρτά την ιδιότητά του ως δασικού οικοσυστήματος από το ελάχιστο εμβαδόν της οικείας εκτάσεως, το οποίο καθορίζεται αριθμητικώς, αδιαφόρως της θέσεώς της και των επικρατουσών σε αυτήν εδαφολογικών, κλιματικών και άλλων συνθηκών και γ) η διάταξη του πρώτου εδαφίου της περ. ΙΙΙ της παρ. 3 του νέου άρθ. 3, διότι επιπλέον εξαρτά την ιδιότητα ενός οικοσυστήματος ως δασικού ή μη από το ανελαστικό αριθμητικό κριτήριο της συγκομώσεως του εδάφους, όπου φύεται η δασική βλάστηση, όχι δε από την οργανική ενότητα της δασικής βλαστήσεως, εν όψει του είδους και της ηλικίας της και των ιδιομορφιών της περιοχής. Οι διατάξεις αυτές, πέραν της κατά τα ανωτέρω αντισυνταγματικότητάς τους, προσκρούουν και στο τελευταίο εδάφιο της υπό του άρθ. 24 Συντ. ερμηνευτικής δηλώσεως, η οποία θέτει ως κριτήριο για τη διάκριση δάσους και δασικής εκτάσεως όχι το υψηλό ή το θαμνώδες της βλαστήσεως, αλλά το αραιό ή μη αυτής. Τούτο δε διότι οι διατάξεις αυτές δεν θέτουν ως κριτήριο χαρακτηρισμού μιας εκτάσεως ως δάσους ή δασικής το αραιό ή μη της επ΄ αυτής δασικής βλαστήσεως, αλλά το ύψος της βλαστήσεως. Η προσβαλλομένη εγκύκλιος 204262/4545/23.11.2010 «Οδηγίες εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθ. 3 Ν 998/1979, όπως ισχύει», δεν αφίσταται των ορισμών του άρθ. 3 του Ν 998/1979 και των κριθέντων σχετικώς από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου, αλλ΄ αποτελεί ερμηνευτική εγκύκλιο, που ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ισχύουσες διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 3 Ν 998/1979, παρέχοντας οδηγίες για την εφαρμογή τους και όχι ψευδερμηνευτική κανονιστική πράξη, στερείται δε εκτελεστού χαρακτήρος και προσβάλλεται απαραδέκτως με την κρινομένη αίτηση.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.