ΣτΕ 2138/2014 [Προϋποθέσεις κατεδάφισης αυθαιρέτων σε δάση - Αιτιολογία διαταγής κατεδάφισης]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η κατεδάφιση πάσης φύσεως κτισμάτων ή εγκαταστάσεων, που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται σε δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, αφορά κτίσματα ή εγκαταστάσεις οποτεδήποτε ανεγερθέντα, δηλαδή τόσο κτίσματα ανεγερθέντα υπό το κράτος ισχύος του Ν 1892/1990 ή του Ν 998/1979, όσο και κτίσματα ανεγερθέντα προ της ισχύος του Ν 998/1979, είναι δε αδιάφορο το πρόσωπο του ανεγείραντος το αυθαίρετο κτίσμα. Προϋπόθεση για τη νομιμότητα διαταγής κατεδαφίσεως αυθαίρετου κτίσματος είναι, μεταξύ άλλων, η διαπίστωση της ανεγέρσεώς του εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως. Η σχετική κρίση της Διοικήσεως πρέπει, εν όψει των συνεπειών της, να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου. Η κατ΄ άρθ. 114 παρ. 3 Ν 1892/1990 κλήτευση του ενδιαφερομένου, η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας, δεν αποτελεί απλή διαταγή προς κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών, αλλά και πρόσκλησή του για να εκθέσει τις απόψεις του. Με την άπρακτη πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας, που τάσσεται από την παρ. 3 του άρθ. 14 Ν 998/1979 για την έκδοση αποφάσεως της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψη των σχετικών αντιρρήσεων ή της προσφυγής από την οικεία Επιτροπή. Και ναι μεν η ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία δεν έχει ανατρεπτικό χαρακτήρα, δηλαδή με τη συμπλήρωσή της δεν εξαντλείται η κατά χρόνον αρμοδιότητα των παραπάνω Επιτροπών, οι οποίες μπορούν ν΄ αποφανθούν και μετά τη λήξη του εν λόγω τριμήνου, το ενδεχόμενο όμως αποδοχής των αντιρρήσεων αυτών από την πρωτοβάθμια Επιτροπή και κατόπιν τούτου ανατροπής της πράξεως χαρακτηρισμού του Δασάρχη, η οποία απετέλεσε το έρεισμα της διαταγής κατεδαφίσεως, δεν κλονίζει την αιτιολογία της επιδίκου διαταγής, αλλά θ΄ αποτελούσε λόγο ανακλήσεώς της στο μέλλον.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.