ΣτΕ Ολ 1906/2014 [Αντισυνταγματικότητα ιδιωτικοποίησης ΕΥΔΑΠ ΑΕ - Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας - Δημόσια υγεία]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, η δε συνεχής και ικανοποιητική παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι ζωτικής σημασίας για τα φυσικά πρόσωπα που αφορά και όχι απλώς μια προς αυτά παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Οι αιτούντες ως φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατοικούν εντός της εδαφικής περιφερείας, στην οποία η ΕΥΔΑΠ παρέχει κατ΄ αποκλειστικότητα τις υπηρεσίες της υδρεύσεως και αποχετεύσεως και συνδεόμενοι με την ΕΥΔΑΠ με συμβατική σχέση για την παροχή των υπηρεσιών της, έχουν προσωπικό και άμεσο έννομο συμφέρον για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως, με το δικόγραφο της οποίας προβάλλουν ότι υπό το δεδομένο νομικό καθεστώς και υπό ιδιοκτησιακό καθεστώς πλήρους αποξενώσεως του Ελληνικού Δημοσίου από το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, απειλείται η προς αυτούς συνεχής και ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως, η οποία είναι απαραίτητη για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους και την οποία εγγυάται το Σύνταγμα της Χώρας. Είναι δε το έννομο συμφέρον των αιτούντων και ενεστώς, διότι η προσβαλλομένη απόφαση της ΔΕΑΑ προκάλεσε την εν λόγω αποξένωση κατά τρόπο οριστικό κατ΄ άρθ. 2 παρ. 7 Ν 3986/2011, το οποίο αποκλείει την αναμεταβίβαση των μετοχών της στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ ΑΕ παρέχονται μονοπωλιακώς, σε μεγάλο πληθυσμό διαβιούντα υπό δυσμενείς οικιστικές συνθήκες στον περιορισμένο χώρο της Αττικής, από δίκτυα που είναι μοναδικά στην περιοχή και ανήκουν στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Συνίστανται δε οι υπηρεσίες αυτές στην ύδρευση και αποχέτευση, που είναι αναγκαίες για την υγιεινή διαβίωση και στην παροχή του ποσίμου ύδατος, φυσικού αγαθού απαραιτήτου για την επιβίωση, το οποίο καθίσταται σπανιότερο συν τω χρόνω. Αβεβαιότητα ως προς τη συνέχεια της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφελείας με αυτόν τον βαθμό αναγκαιότητας δεν συγχωρείται από το άρθ. 5 Συντ., ειδικότερα δε από τη διάταξη της παρ. 5, που κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προστασία της υγείας και από το άρθ. 21 παρ. 3, που ορίζει ότι το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών. Αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, του οποίου η διατήρηση είναι αναγκαία, προκειμένου να μην μετατραπεί η δημόσια επιχείρηση σε ιδιωτική, συνιστά παράβαση των άρθ. 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 Συντ. και για τον λόγο αυτόν πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινομένη αίτηση και να ακυρωθεί η προσβαλλομένη απόφαση κατά το μέρος της, με το οποίο μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ και οι τελευταίες μετοχές της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που έχει στην κυριότητά του το Ελληνικό Δημόσιο (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.