ΣτΕ 2885/2014 [Κατηγοριοποίηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων - ΕΠΟ αποθήκης υγρών καυσίμων] (παρατ. Γ. Τριχίλης)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Εγκατάσταση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχειρήσεως είναι επιτρεπτή μόνο σε ειδικώς εκ των προτέρων καθορισμένες περιοχές και όχι σε όσες περιοχές απλώς και μόνο δεν απαγορεύεται ρητά η συγκεκριμένη χρήση. Το ζήτημα αυτό εξετάζεται και κατά τη χορήγηση και ανανέωση αδείας λειτουργίας. Η εγκατάσταση αυτή, που από τη φύση της επάγεται οχλήσεις για τις οικιστικές περιοχές και το περιβάλλον, είναι επιτρεπτή μόνο σε περιοχές, οι οποίες εκ των προτέρων και με βάση νόμιμα κριτήρια έχουν καθορισθεί ως προοριζόμενες για ανάπτυξη της εν λόγω δραστηριότητος. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να ανάγονται στην ανάγκη αναπτύξεως της παραγωγικής αυτής δραστηριότητος και προστασίας του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ούτως ώστε η ανάπτυξη που επιδιώκεται με την εγκατάσταση της επιχειρηματικής μονάδος να παραμένει στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Μέχρι να εκπονηθούν και εγκριθούν χωροταξικά σχέδια και εφ΄ όσον το ζήτημα του τόπου ασκήσεως της σχετικής δραστηριότητος δεν ρυθμίζεται με εγκεκριμένο ρυθμιστικό, χωροταξικό ή πολεοδομικό σχέδιο, με ΖΟΕ ή πρόβλεψη βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ζώνης, εγκατάσταση βιομηχανιών επιτρέπεται σε περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) κατ΄ άρθ. 24 Ν 1650/1986. Για την τροποποίηση ή τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων έργων ή δραστηριοτήτων και την αναθεώρηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αυτών, μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος ισχύος τους και εφ΄ όσον μεταβάλλονται σε σημαντικό βαθμό, επί το δυσμενέστερο ουσιώδεις όροι της αρχικής πράξεως, απαιτείται να τηρηθεί προηγουμένως πλήρως η κατά νόμο διαδικασία εγκρίσεως των όρων αυτών, που περιλαμβάνει και τη σύνταξη και υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της οικείας κατηγορίας. Σε κάθε περίπτωση όμως επιβάλλεται να τηρηθεί η διαδικασία αυτή για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αν έχουν επέλθει στη λειτουργία του έργου ή στην περιοχή μεταβολές, συνεπαγόμενες ουσιώδη διαφοροποίηση ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.