ΣτΕ 3349/2014 [Προστασία μνημειακού οικισμού νήσου Ύδρας - Ανέγερση κατοικιών σε αδόμητο οικόπεδο]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Τα συμβαλλόμενα στη Διεθνή Σύμβαση της Γρανάδας για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λαμβάνουν θετικά μέτρα, που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητος του περιβάλλοντος τα ακίνητα μνημεία χώρου και να απέχουν από κάθε ενέργεια που βλάπτει αμέσως ή εμμέσως το μνημείο ή το αρχιτεκτονικό σύνολο ή τον περιβάλλοντα χώρο τους. Δεν είναι επιτρεπτή καταστροφή στοιχείων, τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και επεμβάσεις συνεπαγόμενες μεταβολή του πολεοδομικού ιστού αρχιτεκτονικού συνόλου ή άρση της φυσιογνωμίας ή διάρρηξη της ομοιογένειας ορισμένου τόπου. Όροι και περιορισμοί δόμησης, που αφορούν παραδοσιακούς οικισμούς, πρέπει να αποσκοπούν στη διατήρηση και ανάδειξη της φυσιογνωμίας τους, δεν επιτρέπεται δε να είναι δυσμενέστεροι για το περιβάλλον από όρους και περιορισμούς, που ίσχυαν προηγουμένως. Για την ανέγερση κτίσματος σε αρχαιολογικό χώρο ή τόπο, ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ιστορικός ή τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους χρήζων ειδικής κρατικής προστασίας και αποτελεί παραλλήλως ενιαίο μνημειακό σύνολο, όπως η Ύδρα και για οποιαδήποτε επέμβαση σε κτίσμα εντός των ορίων του ή για ολική ή μερική κατεδάφισή του, απαιτείται άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η μη ύπαρξη ή τυχόν ανάκληση της οποίας επιφέρει αυτοτελώς διακοπή κάθε οικοδομικής εργασίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή ισχύ οικοδομικής αδείας. Η χορήγηση ή μη της αδείας αυτής δεν εξαρτάται από τυχόν συνέπειές της επί εννόμων σχέσεων ιδιωτικού δικαίου, αλλά συναρτάται με την εξυπηρέτηση των σκοπών της αρχαιολογικής νομοθεσίας, οι οποίοι, προκειμένου περί οικισμού που φέρει τους ως άνω χαρακτηρισμούς, συνίστανται στη διατήρηση της μορφής του ως συνόλου και στα επί μέρους τμήματα και σημεία του και στη διατήρηση της σχέσεως και των αναλογιών μεταξύ των κτισμάτων, που εντάσσονται στο οικιστικό συγκρότημα, το οποίο εκρίθη προστατευτέο ως ενιαίο σύνολο. Είναι δυνατόν να επιτραπεί στην Ύδρα ανοικοδόμηση όχι μόνον οικοπέδων, επί των οποίων υπήρχαν κτίσματα κατά τη θέση σε ισχύ των περί μνημειακού χαρακτήρα της νήσου διατάξεων, αλλά και οικοπέδων, επί των οποίων αποδεικνύεται ότι προϋπήρξαν κτίσματα οποτεδήποτε. Η εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 2 του άρθ. 14 Ν 3028/2002 σε ενεργούς οικισμούς τελεί υπό την επιφύλαξη της τηρήσεως των απαγορεύσεων και περιορισμών, που απορρέουν από το ειδικό καθεστώς προστασίας του οικισμού είτε αυτό έχει θεσπισθεί πριν είτε μετά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου. Το ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας του οικισμού της Ύδρας, το οποίο έχει επιβληθεί, προκειμένου να διαφυλάσσεται η σχέση δομημένου - αδομήτου χώρου της νήσου και να μην διασπάται το ιδιαίτερο (βραχώδες) φυσικό ανάγλυφό της, ώστε ν΄ αποτρέπεται η αλλοίωση του μνημειακού χαρακτήρα του οικισμού, που προστατεύεται ως σύνολο, δεν έχει επηρεασθεί από τις διατάξεις του Ν 3028/2002, εξακολουθεί δε να ισχύει στο σύνολό του.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.