ΣτΕ 2057/2014 [Καθορισμός οριογραμμής οικισμών προ του 1923 ή μέχρι 2.000 κατοίκων - Δημοσίευση πράξεων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Εφ΄ όσον ζητείται από ενδιαφερόμενο επανακαθορισμός αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού ή παραλίας, που έχουν καθορισθεί κατά το παρελθόν εσφαλμένως κατά την άποψή του, η Διοίκηση οφείλει να επιλαμβάνεται του αιτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει συγκεκριμένα κρίσιμα στοιχεία για την απόδειξη σφάλματος κατά τον αρχικό καθορισμό. Με τις διατάξεις του Ν 2971/2001 και του ΑΝ 2344/1940 θεσπίζεται διοικητική διαδικασία για τον κατά δέσμια αρμοδιότητα καθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού ως φυσικού φαινομένου, δηλαδή ως της μέγιστης συνήθους ανάβασης των χειμερίων κυμάτων σε δεδομένη χερσαία ζώνη. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κατά τα δεδομένα της κοινής ή επιστημονικής πείρας, όπως η αυτοψία των μελών της οικείας Επιτροπής καθορισμού ορίων. Σε πόλεις και οικισμούς, που δημιουργήθηκαν πριν από το έτος 1923 ή έχουν πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους και στους οποίους δεν υπάρχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, η οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί κατ΄ άρθ. 7 παρ. 5 Ν 2971/2001 να υπερβεί τη νομίμως διαμορφωμένη γραμμή δόμησης, όταν δε οι οικισμοί αυτοί έχουν οριοθετηθεί, η οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του οικισμού, εφ΄ όσον αυτά περιλαμβάνουν τον διαμορφωμένο πολεοδομικό ιστό του οικισμού κατ΄ άρθ. 84 παρ. 1α΄ ΚΒΠΝ. Στις κατά τα ανωτέρω περιπτώσεις οριοθετημένων οικισμών παρέλκει ο καθορισμός της γραμμής δόμησης από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Χωροταξίας (ΔΙΠΕΧΩ) της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας κατ΄ άρθ. 7 παρ. 5 εδάφ. τρίτο Ν 2971/2001. Είναι ανίσχυρη ως αντικείμενη στο Σύνταγμα η ρύθμιση του άρθ. 22 παρ. 7 Ν 1735/1987 και της κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας ΚΥΑ Γ4δ/15883/1903/8.2.1988, δυνάμει της οποίας τα διαγράμματα, που συνοδεύουν αποφάσεις καθορισμού ορίων οικισμών κατ΄ άρθ. 3 ΠΔ της 24.4.1985, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά τα πρωτότυπά τους φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο της υπηρεσίας, που εκδίδει την απόφαση, καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο και ακριβή αντίγραφά τους αναρτώνται σε εμφανές μέρος του καταστήματος της υπηρεσίας. Προκειμένου να αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση διοικητικές πράξεις, με τις οποίες καθορίζονται όρια οικισμών με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, πρέπει να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τα σχετικά διαγράμματα, που αποτελούν ουσιώδες στοιχείο τους.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.