ΣτΕ 2056/2014 [Επανακαθορισμός ορίων πυκνοδομημένων περιοχών - Ένταξη ιδιοκτησίας σε πυκνοδομημένη ζώνη]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο συνταγματικός νομοθέτης, μεριμνώντας για την εξασφάλιση εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων σε σύντομο χρόνο μετά την έγκρισή τους, προέβλεψε την υποχρέωση όλων αδιακρίτως των ιδιοκτητών ακινήτων περιοχής, η οποία χαρακτηρίζεται για πρώτη φορά ως οικιστική, εντασσομένη σε πολεοδομικό σχέδιο ή ήδη υφισταμένης οικιστικής περιοχής, της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο αναμορφώνεται, αφ΄ ενός να διαθέσουν χωρίς αντάλλαγμα τμήμα της ιδιοκτησίας τους και αφ΄ ετέρου να καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσό, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι εκτάσεις, οι οποίες απαιτούνται για τους προβλεπομένους από το πολεοδομικό σχέδιο κοινοχρήστους χώρους και χώρους κοινωφελών χρήσεων και να εξοικονομηθούν χρηματικά μέσα για την αντιμετώπιση των δαπανών εκτέλεσης των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων. Ανατίθεται δε από το Σύνταγμα στον κοινό νομοθέτη η εξειδίκευση της υποχρεώσεως και ιδίως ο ορισμός του μεγέθους των εδαφικών εκτάσεων και του ύψους του χρηματικού ποσού που οφείλουν να διαθέτουν οι ιδιοκτήτες καθώς και του τρόπου υπολογισμού των υποχρεώσεών τους αυτών, με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι σχετικές ρυθμίσεις δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση προς τη συνταγματική αρχή της ισότητας. Οι διατάξεις που προβλέπουν εφαρμογή των άρθ. 32-39 του ΝΔ της 17.7.1923 και 6 του Ν 5269/1931 στις πυκνοδομημένες περιοχές, είναι στενώς ερμηνευτέες ως εισάγουσες απόκλιση από τη συνταγματική υποχρέωση εισφοράς γης εκ μέρους όλων των ιδιοκτησιών, που εντάσσονται σε σχέδιο πόλεως. Ο χαρακτηρισμός πυκνοδομημένων περιοχών προσδιορίζει την έκταση των δυνατών παρεμβάσεων κατά την πολεοδόμηση, τη διαδικασία θέσπισής τους και την υποχρέωση και τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς σε γη, αποτελεί δε προϋπόθεση των ρυθμίσεων της πολεοδομικής μελέτης. Ο χαρακτηρισμός πυκνοδομημένων περιοχών γίνεται με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ή με υπουργική απόφαση, η οποία πρέπει να εξειδικεύει τη συνδρομή των νομίμων κριτηρίων, ήτοι της διαπίστωσης ορισμένου βαθμού οικιστικής πυκνότητας και του χαρακτήρα και του προορισμού της δόμησης στην περιοχή. Επανακαθορισμός ορίων πυκνοδομημένης περιοχής επιτρέπεται, αν προκύπτει πλάνη της Διοικήσεως περί τα πράγματα, στα οποία στηρίζεται η κρίση για τη συνδρομή των ως άνω κριτηρίων. Σε περίπτωση μείζονος ιδιοκτησίας εν μέρει δομημένης, θεμιτώς εντάσσεται στην πυκνοδομημένη ζώνη μόνο το δομημένο τμήμα της, εμβαδού κατ΄ ανώτατο όριο 500 τ.μ., ενώ το υπόλοιπο τμήμα εντάσσεται, ανάλογα με τον χαρακτήρα του και τον χαρακτήρα των όμορων περιοχών, σε αραιοδομημένη ή αδόμητη ζώνη. Το εντασσόμενο στην πυκνοδομημένη περιοχή τμήμα της ιδιοκτησίας δύναται να είναι και έλασσον των 500 τ.μ. και πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει το κατά τον κανόνα όριο αρτιότητας των οικοπέδων, που εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως κατά τον Ν 1337/1983, διότι άλλως θα θεσπιζόταν αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση μεταξύ ίσου εμβαδού ιδιοκτησιών των δύο κατηγοριών.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.