ΣτΕ ΠΕ 113/2014 [Τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο ανέγερσης εγκαταστάσεων Ιππικής Ακαδημίας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος «Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Κρέρεζι Δήμου Κρωπίας Ν. Αττικής για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων Ιππικής Ακαδημίας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού». Το συγκρότημα Ιππικής Ακαδημίας δεν αποτελεί κτήριο ή συγκρότημα κτηρίων μικρής κλίμακας, που προορίζεται να καλύψει τοπικές ανάγκες, αλλά σχέδιο μεγάλης κλίμακας, για το οποίο θα απαιτηθούν επιπλέον κυκλοφοριακές συνδέσεις, βιολογικός καθαρισμός κ.λπ., εφ΄ όσον δε η συγκεκριμένη χρήση δεν έχει προβλεφθεί σε σχέδιο ευρύτερου χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδιασμού, το υπό έγκριση τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο θα έπρεπε να υποβληθεί σε διαδικασία ΣΜΠΕ, με δεδομένο μάλιστα ότι εμπίπτει και στη ζώνη Β΄ προστασίας όρους Υμηττού. Εφ΄ όσον δεν έχει τηρηθεί η προβλεπομένη διαδικασία, το υπό εξέταση σχέδιο δεν προτείνεται νομίμως από άποψη περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ο καθορισμός χώρων ανέγερσης κτιρίων, που εξυπηρετούν δημόσιο, δημοτικό ή κοινωφελή σκοπό, υπόκειται σε χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Οι χώροι αυτοί πρέπει να καθορίζονται σε περιοχές με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και κατ΄ εξαίρεση, όταν αυτό είναι ανέφικτο ή ιδιαίτερα δυσχερές, σε περιοχές εκτός σχεδίου με έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου. Προκειμένου να εγκριθεί τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο πρέπει να ερευνάται η φύση του εξυπηρετουμένου σκοπού ως δημοσίου, δημοτικού ή κοινωφελούς και να διαπιστώνεται: α) ότι συντρέχει αδυναμία ή ιδιαίτερη δυσχέρεια για τον καθορισμό αντιστοίχου χώρου με τροποποίηση ή επέκταση σχεδίου πόλεως και β) ότι υπάρχει σοβαρή ανάγκη να ικανοποιηθεί ο σκοπός αυτός, η δε επιλογή της κατάλληλης θέσεως πρέπει να γίνεται με χωροταξικά και πολεοδομικά κριτήρια. Εφ΄ όσον πρόκειται για σχέδιο μεγάλης κλίμακας, η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου προϋποθέτει ότι η δημιουργία και θέση του νέου οικισμού ή κτιριακού συγκροτήματος έχει ήδη προβλεφθεί σε εγκεκριμένο ευρύτερο χωροταξικό ή πολεοδομικό σχέδιο. Το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο, η έγκριση του οποίου επιχειρείται με το παρόν σχέδιο προεδρικού διατάγματος, υπερβαίνει την κτιριακή κλίμακα, που θα απαιτούσε η ικανοποίηση συνήθων τοπικών κοινωφελών αναγκών, δεν προκύπτει δε ότι το έργο προβλέπεται σε εγκεκριμένο σχέδιο ευρύτερου χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδιασμού. Κατά συνέπεια, το υπό επεξεργασία σχέδιο δεν προτείνεται νομίμως και από την άποψη της πολεοδομικής νομοθεσίας. Για την υπαγωγή του έργου των αθλητικών εγκαταστάσεων της Ιππικής Ακαδημίας στις μεταβατικές διατάξεις του άρθ. 7 παρ. 2 του ΠΔ της 16.6.2011 απαιτείτο απόφαση ΕΠΟ και έγκριση σχεδίου χρήσεων γης για την εγκατάσταση των λοιπών, πέραν των αθλητικών, κτιρίων στην περιοχή αυτή ή άλλου σχεδίου χωροταξικού ή πολεοδομικού χαρακτήρα, που να επιτρέπει τις εν λόγω χρήσεις. Εφ΄ όσον δεν είχαν εκδοθεί κατά την έναρξη της ισχύος του ΠΔ της 16.6.2011 πράξεις με το ανωτέρω περιεχόμενο, το παρόν σχέδιο δεν δύναται να υπαχθεί στις ως άνω μεταβατικές διατάξεις. Αποκλειστικός σκοπός των διατάξεων του Κτηριοδομικού Κανονισμού (ΥΑ 3046/304/1989) είναι η ρύθμιση της κατασκευής των κτηρίων και δομικών έργων, ώστε να εξυπηρετούν τη χρήση, για την οποία προορίζονται και όχι ο καθορισμός της κατηγορίας της χρήσης, στην οποία υπάγονται από άποψη επιτρεπομένων σε συγκριμένη περιοχή χρήσεων γης. Με το άρθ. 26 ΓΟΚ/1985 δεν παρέχεται εξουσιοδότηση για τροποποίηση χρήσεων γης, που προβλέπονται σε σχέδια χρήσεων γης, ΓΠΣ ή άλλες πράξεις πολεοδομικού σχεδιασμού.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.