ΣτΕ 1186/2014 [Ανάκληση απαλλοτριώσεως - Τιμαριθμική αναπροσαρμογή αποζημιώσεως]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Με τις διατάξεις των άρθ. 12 παρ. 4 ΝΔ 97/1971 και 12 παρ. 3 Ν 2882/2001, για την ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτριώσεως λόγω μη εκπληρώσεως του σκοπού της, η οποία έχει κηρυχθεί υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, τάσσεται ως αναγκαία προϋπόθεση η επιστροφή στον υπέρ ου η απαλλοτρίωση της αποζημιώσεως, η οποία είχε εισπραχθεί από τον πρώην ιδιοκτήτη, αναπροσαρμοσμένης κατά τον μαθηματικό τύπο που προβλέπεται στις εν λόγω διατάξεις του ΝΔ 797/1971 και του Ν 2882/2001. Με τη ρύθμιση αυτή της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του ποσού της εισπραχθείσης αποζημιώσεως, λαμβανομένου υπ΄ όψη του δείκτη τιμών καταναλωτή του χρόνου εκδόσεως της πράξεως καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημιώσεως, δηλ. εγγύς του χρόνου επιστροφής αυτής, ο νομοθέτης του ΝΔ 797/1971 και του ήδη ισχύοντος Ν 2882/2001 απέβλεψε στη διασφάλιση της οικονομικής ισορροπίας μεταξύ του ποσού αποζημιώσεως που είχε εισπραχθεί από τον πρώην ιδιοκτήτη για την απαλλοτρίωση του ακινήτου και του χρηματικού ποσού, το οποίο πρέπει αυτός να επιστρέψει στον υπέρ ου η απαλλοτρίωση για την ανάκλησή της. Σκοπός δηλαδή εύλογος και θεμιτός των ταυτόσημων κατά περιεχόμενο, διαδοχικών νομοθετικών αυτών ρυθμίσεων είναι, προκειμένου ν΄ ανακληθεί η απαλλοτρίωση, να επιστραφεί χρηματικό ποσό ίσης αγοραστικής δύναμης με την εισπραχθείσα για την απαλλοτρίωση αποζημίωση, μέσω της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της εισπραχθείσης αποζημιώσεως, με τη λήψη υπ΄ όψη του δείκτη τιμών καταναλωτή του χρόνου εκδόσεως της πράξεως καθορισμού της. Ληπτέος υπ΄ όψη δείκτης τιμών καταναλωτή είναι εκείνος του χρόνου εκδόσεως της πράξεως καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημιώσεως, προς τον σκοπό της επιστροφής χρηματικού ποσού ίσης αγοραστικής δύναμης με την εισπραχθείσα από τον πρώην ιδιοκτήτη αποζημίωση, η ρύθμιση δε αυτή ισχύει σε κάθε περίπτωση, δηλ. έστω και αν η πράξη καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημιώσεως εκδίδεται σε συμμόρφωση προς ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι ακριβώς ο νομοθέτης τόσο της προϊσχύουσας, όσο και της νέας διατάξεως δεν ανέχεται να υπολογισθεί η επιστρεπτέα αποζημίωση επί τη βάσει δείκτη τιμών καταναλωτή προγενεστέρου της εκδόσεως της σχετικής πράξεως καθορισμού χρόνου. Η εξαιρετική διαδικασία ανακλήσεως της απαλλοτριώσεως, λόγω μη εκπληρώσεως του σκοπού της, απόκειται και στη βούληση του πρώην ιδιοκτήτη του απαλλοτριωθέντος, ο οποίος γνωρίζει ότι η επιστρεπτέα αποζημίωση υπολογίζεται με τη λήψη υπ΄ όψη και του δείκτη τιμών καταναλωτή του χρόνου εκδόσεως της πράξεως καθορισμού αυτής, ενώ του παρέχεται δυνατότητα και μετά τον καθορισμό του ποσού της επιστρεπτέας αποζημιώσεως, να μην επιμείνει στην αίτησή του για ανάκληση της απαλλοτριώσεως, εάν εκτιμά ότι αυτή δεν του είναι οικονομικά συμφέρουσα (μειοψ.). Το έννομο συμφέρον για την άσκηση τριτανακοπής είναι στενά συνδεδεμένο με το έννομο συμφέρον για την άσκηση παρεμβάσεως, υπό την έννοια ότι κατά ακυρωτικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, δικαιούται ν΄ ασκήσει τριτανακοπή ο τρίτος, ο οποίος είχε έννομο συμφέρον να παρέμβει στην ακυρωτική δίκη για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλομένης πράξεως. Από την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοικήσεως προς τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν κωλύεται η νομοθετική εξουσία να προβαίνει, με γενικές διατάξεις, σε νέες ρυθμίσεις που μεταβάλλουν το ισχύον νομικό καθεστώς, πλην το νέο αυτό νομοθετικό καθεστώς καταλαμβάνει τις, λόγω ακυρωτικής αποφάσεως εκκρεμείς ενώπιον της Διοικήσεως υποθέσεις, μόνον όταν το νεώτερο νομοθέτημα έχει αναδρομική ισχύ ή προκύπτει από αυτό ότι ο νομοθέτης δεν ανέχεται εφ΄ εξής την εφαρμογή των παλαιών διατάξεων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.