ΣτΕ 3354/2014 [Μη νόμιμο πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαιρέτου ανεγερθέντος βάσει οικοδομικής αδείας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αυθαίρετα κτίσματα ανεγειρόμενα εν μέρει ή εν όλω εντός αιγιαλού ή θαλάσσης κατεδαφίζονται υποχρεωτικώς. Το μέτρο της κατεδαφίσεως κτισμάτων ανεγερθέντων χωρίς την προβλεπομένη διοικητική άδεια λαμβάνεται οποτεδήποτε και αν έχει λάβει χώρα η ανέγερσή τους, ακόμη δηλαδή και αν έχουν ανεγερθεί πριν την οριοθέτηση του αιγιαλού με διοικητική πράξη. Σε περίπτωση που δεν έχει καθορισθεί αιγιαλός με διαπιστωτική διοικητική πράξη, κάθε διοικητική αρχή, επιλαμβανομένη ζητήματος, για την επίλυση του οποίου κρίσιμο στοιχείο είναι ο προσδιορισμός των ορίων του αιγιαλού, οφείλει να προβεί σε παρεμπίπτουσα και αιτιολογημένη κρίση για τη συνδρομή του πραγματικού γεγονότος των μεγαλυτέρων, αλλά συνήθων αναβάσεων των κυμάτων, που προσδιορίζει τα όρια του αιγιαλού, την υποχρέωση δε αυτή έχει και η πολεοδομική αρχή, επιλαμβανομένη αιτήματος να επιτρέψει την ανέγερση κτίσματος κατά τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που η ανέγερση κτίσματος εντός αιγιαλού έχει λάβει χώρα χωρίς άδεια εκδοθείσα βάσει της νομοθεσίας περί αιγιαλού, αλλά βάσει οικοδομικής αδείας εκδοθείσας σε χρόνο, κατά τον οποίο δεν είχε οριοθετηθεί ο αιγιαλός με διοικητική πράξη, η έκδοση πρωτοκόλλου κατεδαφίσεως του κτίσματος, που ανεγέρθηκε κατ΄ εφαρμογή της οικοδομικής αυτής αδείας εντός αιγιαλού, οριοθετηθέντος εκ των υστέρων, κατά τρόπον ώστε να περιλαμβάνει το κτίσμα αυτό, δεν είναι επιτρεπτή. Και τούτο, διότι στην περίπτωση αυτή η ανέγερση του κτίσματος δεν έχει λάβει χώρα χωρίς άδεια, αλλά βάσει οικοδομικής αδείας, που την επιτρέπει και παρίσταται πάντως ως προϊόν παρεμπίπτουσας κρίσης της οικείας διοικητικής αρχής περί των ορίων του αιγιαλού ως φυσικού φαινομένου, η δε ορθότητα και η νομιμότητα της κρίσεως αυτής, που δεν θα ήταν άλλωστε δυνατόν να αμφισβητηθούν ακόμη και από τον καλόπιστο διοικούμενο που υπέβαλε το αίτημα για έκδοση της οικοδομικής αδείας σε χρόνο, που δεν είχε εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη της Διοικήσεως, δεν επιτρέπεται να ελεγχθεί παρεμπιπτόντως ούτε από το αρμόδιο για την έκδοση του πρωτοκόλλου κατεδάφισης κατά την περί αιγιαλού νομοθεσία διοικητικό όργανο. Η έκδοση αντιθέτως πρωτοκόλλου κατεδάφισης χωρεί νομίμως μετά την ανάκληση της οικοδομικής αδείας, η οποία μη νομίμως είχε επιτρέψει την ανέγερση του κτίσματος. Τυχόν λόγοι υπερτέρου δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι θα επέβαλλαν την ανάκληση της προαναφερομένης οικοδομικής αδείας και μπορεί να συνδέονται με την προστασία του ευπαθούς οικοσυστήματος του αιγιαλού, πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψη, προκειμένου να ανακληθεί η άδεια αυτή, συνεκτιμώμενοι με τον διαδραμόντα από την έκδοση της αδείας χρόνο και τα κτηθέντα από καλοπίστους διοικουμένους δικαιώματα, σύμφωνα με τις γενικές αρχές ανακλήσεως διοικητικών πράξεων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.