ΣτΕ 2730/2014 [Ειδική αποζημίωση διατήρησης αυθαιρέτου σε δάσος - Έκδοση πρωτοκόλλου - Δικαιοδοσία]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η κατ΄ άρθ. 114 Ν 1892/1990 συνδ. με άρθ. 71 Ν 998/1979 ειδική αποζημίωση αποτελεί διοικητική κύρωση επιβαλλομένη για τη διατήρηση αυθαίρετης κατασκευής εντός δάσους ή δασικής εκτάσεως και όχι αποζημίωση για αυθαίρετη χρήση δημόσιας δασικής εκτάσεως, αφού μπορεί να επιβάλλεται και σε βάρος του ιδιοκτήτη της. Η επιβολή της εξυπηρετεί τον δημόσιο σκοπό προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας και γίνεται κατά ειδική διοικητική διαδικασία, οι δε γεννώμενες από την έκδοση του οικείου πρωτοκόλλου διαφορές είναι διοικητικές και η επίλυσή τους ανήκει στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Οι διαφορές αυτές, των οποίων αντικείμενο δεν είναι η νομιμότητα της διοικητικής πράξεως, με την οποία κρίνεται, αν κτίσμα έχει ανεγερθεί ή όχι εντός δάσους, αφού το ζήτημα αυτό έχει ήδη επιλυθεί στο πλαίσιο της ακυρωτικής δίκης, που διεξάγεται κατ΄ άρθ. 114 παρ. 3 Ν 1892/1990, αλλ΄ η νομιμότητα του πρωτοκόλλου επιβολής της διοικητικής κύρωσης για ήδη διαγνωσθείσα παράβαση, έχουν διαμορφωθεί ως διοικητικές διαφορές ουσίας και έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα του μονομελούς διοικητικού Πρωτοδικείου, ενώπιον του οποίου άγονται με προσφυγή. Οι αποφάσεις του διοικητικού Πρωτοδικείου επί της κατά τα ανωτέρω προσφυγής δεν υπόκεινται σε τακτικά ένδικα μέσα, αλλά στο έκτακτο ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφ΄ όσον ο νομοθέτης δεν απέκλεισε ρητά τη δυνατότητα ασκήσεώς του. Δεν αποκλείεται έκδοση πρωτοκόλλου ειδικής αποζημίωσης για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το τρίμηνο, οι δε δυσμενείς για τον διοικούμενο συνέπειες από την έκδοσή του για το μεγαλύτερο αυτό χρονικό διάστημα αίρονται, αν η αυθαίρετη κατασκευή παραδοθεί οικειοθελώς προς κατεδάφιση, έστω και μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου, διότι στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ειδικής αποζημιώσεως, που έχει ήδη επιβληθεί, σε όποιο ποσό και αν ανέρχεται.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.