ΣτΕ 2264/2014 [Κατεδάφιση αυθαιρέτων ανεξαρτήτως του χρόνου ανεγέρσεώς τους - Διαταγή κατεδάφισης]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δεν έχουν χαρακτήρα δάσους και δασικής εκτάσεως εκτάσεις περιλαμβανόμενες εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923. Δεν αποκλείεται να περιλαμβάνονται εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα στα όρια οικισμού προϋφισταμένου του 1923, η κρίση όμως των δασικών οργάνων ότι η έκταση, περί της οποίας πρόκειται, αν και εμπίπτει στα όρια οικισμού, έστω και μη νομίμως οριοθετηθέντος, έχει παρά ταύτα χαρακτήρα δάσους ή δασικής έκτασης και κατά συνέπεια, σε περίπτωση καταστροφής της δασικής βλάστησης είναι αναδασωτέα, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. Κατεδάφιση πάσης φύσεως κτισμάτων ή εγκαταστάσεων σε δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις επιβάλλεται επ΄ αυτών ανεξαρτήτως του χρόνου ανεγέρσεώς τους, είτε δηλαδή έχουν ανεγερθεί υπό το κράτος ισχύος του Ν 1892/1990 ή του Ν 998/1979 είτε προ της ισχύος του Ν 998/1979. Προϋπόθεση για τη νομιμότητα διαταγής κατεδαφίσεως αυθαίρετου είναι και η διαπίστωση της ανεγέρσεώς του εντός δάσους, δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως. Η σχετική κρίση της Διοικήσεως πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου. Η διαπίστωση της ανεγέρσεως αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών εντός δάσους, δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως επιβάλλει στη Διοίκηση την υποχρέωση να κηρύξει τα κτίσματα και τις κατασκευές αυτές κατεδαφιστέα. Οι πράξεις διαταγής κατεδάφισης είναι πραγματοπαγείς, αφορούν δηλαδή τα ίδια τα κτίσματα και τις εγκαταστάσεις και όχι τον ιδιοκτήτη, νομέα, κάτοχο ή εργολάβο, ως κατόχου νοουμένου οιουδήποτε προβαίνει σε οιαδήποτε διακατοχική πράξη τείνουσα όχι μόνο σε ανέγερση των εν λόγω κτισμάτων και εγκαταστάσεων, αλλά και σε οποιαδήποτε προπαρασκευαστική προς τούτο εργασία. Τα πρόσωπα που αναφέρονται ως συνδεόμενα με την παράνομη κατασκευή σε πράξη, με την οποία διατάσσεται η κατεδάφιση οικοδομών, κτισμάτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, που έχουν ανεγερθεί παράνομα εντός δημοσίων ή ιδιωτικών δασών ή δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων, με έννομο συμφέρον προσβάλλουν με αίτηση ακυρώσεως τη διοικητική αυτή πράξη κατά το μέρος που μνημονεύονται σε αυτήν, εφ΄ όσον ισχυρίζονται ότι δεν έχουν σχέση με την κατασκευή. Η κατ΄ άρθ. 114 παρ. 3 Ν 1892/1990 κλήτευση του φερομένου ως κυρίου ή νομέα ή κατόχου ή εργολάβου της εντός δάσους, δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως αυθαίρετης κατασκευής, πριν την έκδοση της πράξεως κατεδαφίσεως, σκοπεί να του παράσχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του και αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας, η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση του οποίου συνεπάγεται ακυρότητα της πράξεως κατεδαφίσεως.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.