ΣτΕ 2259/2014 [Διαταγή κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων σε αιγιαλό και παραλία - Αρμοδιότητα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο Ν 1337/1983 ρύθμισε θέματα σχετικά με την τύχη των αυθαιρέτων κατασκευών, προέβη δε σε διαχωρισμό τους ανάλογα με τον χρόνο ανεγέρσεώς τους, σε παλαιά αυθαίρετα, δηλαδή σε εκείνα που είχαν ανεγερθεί μέχρι 31.1.1983 και σε νέα αυθαίρετα, ανεγερθέντα ή ανεγειρόμενα μετά την 31.1.1983. Αυθαίρετα κτίσματα, ανεγερθέντα εν μέρει ή εν όλω σε αιγιαλό ή ζώνη παραλίας, κατεδαφίζονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους, μη δυνάμενα να «νομιμοποιηθούν» κατ΄ άρθ. 15 παρ. 1 Ν 1337/1983. Για τον χαρακτηρισμό κατασκευής ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας και την επιβολή προστίμων με έκθεση αυτοψίας, κατ΄ άρθ. 22 παρ. 3 ΓΟΚ/1985 και το ΠΔ 267/1998, αρκεί η διαπίστωση ότι η κατασκευή εκτελέστηκε χωρίς να έχει προηγουμένως εκδοθεί οικοδομική άδεια ή καθ΄ υπέρβαση εκδοθείσας αδείας ή με βάση άδεια, που ανεκλήθη ή ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση. Οι διατάξεις αυτές των άρθ. 967-968 ΑΚ, 1-6 ΑΝ 2344/1940 και 24 παρ. 3 ΑΝ 2344/1940, ειδικές σε σχέση με τις γενικές διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών, αποσκοπούν στην άμεση και αποτελεσματική προστασία του αιγιαλού και της παραλίας και στην αποκατάσταση της μορφής τους, η οποία έχει τυχόν αλλοιωθεί με τη χωρίς άδεια ανέγερση εντός αυτών πάσης φύσεως τεχνικού έργου, κτίσματος ή κατασκευάσματος. Ο νόμος επιτάσσει την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών ανεξαρτήτως του μονίμου ή μη χαρακτήρα τους και του χρόνου ανεγέρσεώς τους, αρκεί δε ο καθορισμός παραλίας για να χαρακτηρισθεί κτίσμα ευρισκόμενο εντός της ζώνης αυτής ως αυθαίρετο και κατεδαφιστέο, μη απαιτουμένης της συντελέσεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως της ζώνης αυτής. Η κατεδάφιση πάσης φύσεως κτισμάτων και κατασκευασμάτων, που έχουν ανεγερθεί αυθαιρέτως σε αιγιαλό και παραλία διέπεται από τις ειδικές διατάξεις του άρθ. 24 παρ. 3 ΑΝ 2344/1940, τα αυτά δε ισχύουν και με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του άρθ. 27 Ν 2971/2001. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση πράξεως, με την οποία διατάσσεται κατεδάφιση των κατασκευών αυτών είναι μόνον ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση δε που έχει χορηγηθεί από την πολεοδομική υπηρεσία οικοδομική άδεια για κτίσμα ευρισκόμενο στον αιγιαλό ή την παραλία, η υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια για την ανάκληση της οικοδομικής αδείας. Για την κατεδάφιση κτισμάτων σε αιγιαλό ή παραλία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι ειδικές διατάξεις του ΑΝ 2344/1940, αρμόδιο δε όργανο για την έκδοση πράξεως, με την οποία διατάσσεται η κατεδάφιση κατασκευής, που έχει ανεγερθεί αυθαιρέτως σε αιγιαλό ή παραλία είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας. Οι προσβαλλόμενες πράξεις, με τις οποίες διατάσσεται κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών εντός αιγιαλού και ζώνης παραλίας, αναρμοδίως εκδόθηκαν από όργανα της Διευθύνσεως ΝΑ Κυκλάδων κατά τις διατάξεις του Ν 1337/1983 και του ΓΟΚ.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.