ΣτΕ 393/2014 [Πρωτόκολλα ειδικής αποζημίωσης διατήρησης αυθαιρέτων - Ακύρωση πράξεως κατεδαφίσεως]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατ΄ άρθ. 49 παρ. 3 Ν 3659/2008 διαφορές από πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης για τη διατήρηση αυθαιρέτων κατασκευών σε δασικές εκτάσεις, τα οποία εκδίδονται κατ΄ άρθ. 114 παρ. 5 Ν 1892/1990, υπάγονται στην ακυρωτική αρμοδιότητα του διοικητικού Εφετείου. Η κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως αυτής αρμοδιότητα του διοικητικού Εφετείου εξακολουθεί και μετά την έναρξη ισχύος του Ν 4055/2012. Η ένδικη προσφυγή - αίτηση ακυρώσεως της ήδη εκκαλούσας κατά του ενδίκου πρωτοκόλλου επιβολής ειδικής αποζημίωσης, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του οικείου διοικητικού Εφετείου, νομίμως εκδικάσθηκε ως αίτηση ακυρώσεως από το δικάσαν δικαστήριο, η δε κρινομένη υπόθεση νομίμως εισάγεται κατ΄ έφεση ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατ΄ άρθ. 5Α Ν 702/1977, όπως ισχύει μετά τα άρθ. 49 παρ. 6 Ν 3659/2008 και 5 περ. α΄ ΠΔ 361/2001. Κατ΄ άρθ. 114 παρ. 5 εδάφ. τέταρτο Ν 1892/1990, σύμφωνα με το οποίο είναι απαράδεκτοι λόγοι προσφυγής κατά το μέρος που καλύπτονται από την απόφαση επί της αιτήσεως ακυρώσεως κατά πράξεως κατεδαφίσεως, το δικαστήριο που δικάζει προσφυγή, ήδη δε αίτηση ακυρώσεως, κατά πρωτοκόλλου επιβολής ειδικής αποζημιώσεως, δεν επιτρέπεται να εξετάσει πλημμέλειες της πράξεως κατεδαφίσεως, οι οποίες εξετάσθηκαν από το δικαστήριο που επελήφθη της αιτήσεως ακυρώσεως κατά της πράξεως κατεδαφίσεως ή θα μπορούσαν ν΄ αποτελέσουν αντικείμενο παραδεκτώς προβαλλομένου λόγου ακυρώσεως κατά της πράξεως αυτής. Κατ΄ άρθ. 114 παρ. 3 και 5 Ν 1892/1990, το πρωτόκολλο επιβολής ειδικής αποζημίωσης εκδίδεται μετά την κοινοποίηση στον δασάρχη της αποφάσεως του Προέδρου του διοικητικού Πρωτοδικείου επί της αιτήσεως ακυρώσεως κατά της διαταγής κατεδαφίσεως του αυθαιρέτου. Δεν αποτελεί λόγο αναστολής της εκδόσεως του πρωτοκόλλου η προθεσμία ασκήσεως εφέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της αποφάσεως του Προέδρου του διοικητικού Πρωτοδικείου ούτε η εκκρεμοδικία τυχόν ασκηθείσας εφέσεως.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.