ΣτΕ 2595/2014 [Eπικίνδυνη οικοδομή - Σεισμικός αρμός - Παράνομη εγκατάσταση σωλήνα ακαθάρτων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σε περίπτωση παραβίασης διατάξεων οικοδομικών Κανονισμών ή του Κτιριοδομικού Κανονισμού, με συνέπεια την πρόκληση επικινδυνότητας της οικοδομής από άποψη υγιεινής, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, πέραν της εφαρμογής των διατάξεων περί αυθαιρέτων, συντάσσει την κατ΄ άρθ. 425 ΚΒΠΝ έκθεση, με την οποία καθορίζεται το είδος του κινδύνου και το εφαρμοστέο για την άρση του μέτρο, το οποίο συνίσταται στην άνευ ετέρου και χωρίς άλλη διατύπωση απομάκρυνση των παρανόμων κατασκευών. Επί ανεγέρσεως νέου κτιρίου, τηρείται απόσταση από τα όμορα εν επαφή κτίρια, ώστε το νέο κτίριο να μην μεταβιβάζει φορτία σε ήδη υφιστάμενα ή σε κτίρια που πρόκειται να ανεγερθούν στο μέλλον και να μην δέχεται φορτία από αυτά. Η απόσταση αυτή, που αποτελεί σεισμικό αρμό, αποβλέπει στην εξουδετέρωση ή ελαχιστοποίηση των δυσμενών συνεπειών προσκρούσεων κατά τη διάρκεια της σεισμικής απόκρισης, διακρίνεται δε σε σεισμικό αρμό πλήρους διαχωρισμού και σε απλό σεισμικό αρμό. Ο σεισμικός αρμός πλήρους διαχωρισμού είναι υποχρεωτικός σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία υπάρχει πιθανότητα εμβολισμού υποστυλωμάτων ενός κτηρίου από πλάκες ή άλλα στοιχεία παρακειμένου κτηρίου, το δε εύρος του υπολογίζεται με τον μαθηματικό τύπο του άρθ. 4.1.7.2 εδάφ. τρίτο ΕΑΚ. Μόνον όταν διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει πιθανότητα εμβολισμού υποστυλωμάτων ενός κτηρίου από πλάκες ή άλλα στοιχεία παρακειμένου κτηρίου, μπορεί αντί του σεισμικού αρμού πλήρους διαχωρισμού, να προβλέπεται απλός σεισμικός αρμός, η διαμόρφωση του οποίου είναι επίσης υποχρεωτική, το δε εύρος του υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό των υπέρ το έδαφος εν επαφή ορόφων, κατά τα οριζόμενα στο τέταρτο εδάφιο του ιδίου άρθρου. Κατ΄ εξαίρεση από τον ανωτέρω κανόνα της υποχρεωτικής προβλέψεως σεισμικού αρμού στα εν επαφή κτίρια, δεν είναι υποχρεωτική η διαμόρφωση σεισμικού αρμού κάτω από τη στάθμη του φυσικού εδάφους. Όταν το κτίριο τοποθετείται στο όριο του οικοπέδου απαγορεύεται η τοποθέτηση οιωνδήποτε εγκαταστάσεων, όπως σωληνώσεων και δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, επί του εξωτερικού τοίχου του κτηρίου προς το όριο είτε εντός είτε εκτός αντισεισμικού αρμού.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.