ΣτΕ 3369/2014 Τμ. Ε΄ [Κατάργηση σχεδίου οικισμού ώστε να μείνει εκτός αυτού ενταχθέν τμήμα δάσους]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2015, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η επιβαλλομένη από το Σύνταγμα προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων έχει την έννοια της προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων ως έχουν. Ένταξη δασικού οικοσυστήματος σε οικιστική περιοχή αποκλείεται, έστω και αν γίνεται υπό τη μορφή δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων που διατηρούν τον δασικό τους χαρακτήρα, η δε διάταξη της παρ. 2α του άρθρου 49 Ν 998/1979, ερμηνευομένη κατά τρόπο συνάδοντα με το Σύνταγμα, έχει την έννοια ότι επιτρέπει, όλως κατ΄ εξαίρεση, να εντάσσονται στο σχέδιο, χάριν της ενότητας του πολεοδομικού σχεδιασμού, μικρά μόνο τμήματα δασών ή δασικών εκτάσεων, γειτνιάζοντα με οικισμούς ή περιβαλλόμενα από οικισμούς. Στην περίπτωση αυτή, οι εντασσόμενοι στο σχέδιο δασικοί θύλακες διατηρούν υποχρεωτικώς αναλλοίωτο τον δασικό τους χαρακτήρα, απαγορεύεται δε ως προς αυτούς κάθε άλλη χρήση πλην της κατά προορισμόν χρήσεως των δασών και κάθε επέμβαση συνεπαγομένη την κατασκευή έργων κοινωφελούς ή κοινοχρήστου χαρακτήρα. Τα εμπράγματα δικαιώματα, όπως η κυριότητα, προστατεύονται στο πλαίσιο του προορισμού του ακινήτου, ο οποίος περιλαμβάνει το φάσμα των επιτρεπτών χρήσεών του που καθορίζονται είτε απ΄ ευθείας από συνταγματικές διατάξεις είτε από τον νομοθέτη ή κατ΄ εξουσιοδότησή του από την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση. Η πάροδος μακρού χρόνου από την έκδοση αποφάσεως του οικείου νομάρχη περί εντάξεως δασικής εκτάσεως στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οικισμού δεν εμποδίζει την εν μέρει κατάργηση του σχεδίου αυτού, προκειμένου να παραμείνει εκτός σχεδίου πόλεως το επίμαχο τμήμα δάσους, το οποίο είχε μεταβάλει νομικώς μορφή με την απόδοσή του σε οικιστική χρήση κατά παράβαση απαγορευτικών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, εφ΄ όσον μάλιστα ο επιτασσόμενος από το Σύνταγμα δημοσίου συμφέροντος σκοπός προστασίας των δασών μόνο με τον τρόπο αυτόν δύναται να επιτευχθεί. Η ικανοποίηση επιτακτικού σκοπού δημοσίου συμφέροντος για την προστασία συνταγματικώς προστατευόμενου εννόμου αγαθού, όπως τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, δεν καθίσταται αδρανής και ατελέσφορη στο διηνεκές εκ μόνου του λόγου ότι η Διοίκηση ενέταξε κατά το παρελθόν δασική έκταση ως οικιστική σε σχέδιο πόλεως, λόγω πλάνης και μάλιστα οφειλομένης σε δόλο των διοικουμένων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.